Hopp til innhold

Hva må styret passe på etter avholdt generalforsamling eller årsmøte?

Etter endt generalforsamling/årsmøte må signert protokoll oversendes til primærkontakt i BORI så snart som mulig. Primærkontakten oppdaterer interne og offentlige registre med de vedtak som er fattet på generalforsamlingen/årsmøtet og utfører etterarbeid som avtalt i oppdragsavtalen og bestillingsskjemaet.

Egenerklæring om hvitvasking

BORI har i henhold til Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. plikt til å utføre kundetiltak ved etablering, og ved løpende oppfølging av kundeforhold.
I den forbindelse må alle styreledere i borettslag og sameier avgi en egenerklæring om hvitvasking, som du finner her. Kundetiltaket omfatter registrering og kontroll av opplysninger om foretaket og legitimering av kundens berettigede representant. Registrering av reelle rettighetshavere vil ikke være aktuelt for etablerte borettslag og eierseksjonssameier.

Ny firma-attest
Nyvalgte styremedlemmer vil motta en e-post fra Altinn med beskjed om å signere for ny styresammensetning. Det er viktig at styremedlemmene raskt logger inn i Altinn og godkjenner registreringen, da dette danner grunnlaget for å få utsendt ny firma-attest. Det er først når ny firma-attest foreligger at styret er berettiget utad til å representere boligselskapet.

Styrehonorar
Vedtatt styrehonorar utbetales på bakgrunn av protokoll og forpliktende signert styrehonorarskjema. Skjemaet fylles ut og signeres i portalen. Husk også å legge inn korrekte kontonummer for betalingsmottakerne. I Styrets håndbok kan du lese mer om mer om styrehonorar.

Skattetrekk styrehonorar for pensjonister
For å få riktig skattetrekk på styrehonoraret, må du kontrollere og eventuelt endre skattekortet hos Skatteetaten før innsendelse av styrehonorarskjema. Om ikke, blir det trukket 50% skatt (som for biarbeidsgiver) siden styrehonorar defineres som lønn og ikke pensjon.
BORI har ikke mulighet til å overstyre prosentsatsen som står på skattekortet.

I feltet «Trekkode» på skattekortet må det stå «Lønn fra biarbeidsgiver», se riktig eksempel:

Om det kun står «Pensjon» i feltet «Trekkode» på skattekortet, slik som i eksemplet under, vil det uansett måtte trekkes 50 % skatt fra styrehonoraret.

I Styrets håndbok kan du lese mer om mer om styrehonorar.

Konstituerende styremøte
Det anbefales at styret avholder et styremøte raskt etter endt generalforsamling/årsmøte, der dere fordeler arbeidsoppgavene som skal utføres gjennom året. I Styrets håndbok finner dere praktisk informasjon om både styrearbeid og funksjonalitet i portalen. Som totalleverandør av boligrelaterte tjenester står BORI parat til å bistå styret med økonomisk og teknisk forvaltning.