Hopp til innhold

Bestill kurs eller hjertestarter av Røde Kors Førstehjelp

    Velg ønsket produkt eller kurs. *Førstehjelpskurs er ikke momsbelagt. Kilometerkostnad for instruktør tilkommer med kr. 290,- pr kurs. Pris er inkl. kursbevis og førstehjelpshefte. Se detaljer siste side i dokumentet. **Se spesifikasjon på produktark i Portalen