Hopp til innhold

Klar for høstens første styremøte? Du finner digitale hjelpemidler i portalen

På forsommeren lanserte vi Styreskolen, som blant annet inneholder digitale kurs for styremedlemmer samt veiledninger for ulike funksjoner i portalen. Kursene finner du ved innlogging i portalen, og hver modul tar kun noen få minutter å gjennomføre.

Kanskje er du nyvalgt styreleder og skal kalle inn til høstens første styremøte? Under Styreskolen finner du Introduksjonskurs for styremedlemmer. Kurset gir deg god innsikt i styrets ansvar og oppgaver. I tillegg finner du under valget Portalen – en brukerveiledning informasjon om hvordan du gjennom portalløsningen kan planlegge og sende møteinnkalling og hvordan du kan avholde og lage protokoll.

Kommunikasjon med boligeierne på e-post og sms

I portalen finner du menyvalg for kommunikasjon med boligeierne på e-post og sms. Trenger du veiledning finner du denne under portalen – en brukerveiledning. Å samle all styrerelevant kommunikasjon på ett sted forenkler styrearbeidet. Dersom du ber boligeierne om å registrere sin kontaktinfo på «Min side», legger du til rette for effektiv og ryddig informasjon og kommunikasjon.

Fakturabehandling

Vi minner om behandling/godkjenning av alle fakturaer, slik at disse kommer med i riktig regnskapsperiode ved rapportering.

Under valget Portalen – en brukerveiledning finner du også en kort veiledning om fakturagodkjenning.

Du finner mer utfyllende informasjon om fakturagodkjenning i Styrets håndbok, som du finner i portalen.

Utbetaling av honorar for småjobber

Etter sommersesongen kan det være aktuelt med betaling for utførte småjobber. Vi minner om at slike oppdrag må behandles som ordinære lønnsoppdrag, med betaling av skatt og arbeidsgiveravgift. Feriepenger kommer i tillegg til lønn. Du finner mer informasjon om dette i Styres håndbok. 

Logg inn i portalen