Hopp til innhold

Hva er portalen?

Siden er under oppdatering da BORI går over til nytt forvaltningssystem. Ny informasjon vil foreligge snart.

 

Portalen er et eget nettsted for styreledere, styremedlemmer, medlemmer og andels-/seksjonseiere. Ved hjelp av brukernavn og passord logger man seg inn på sitt eget område på portalen.

Ta meg til portalen

 

portalen for styret

Via portalen får styret i våre forvaltede borettslag og sameier mulighet til bedre oppfølging av økonomien, oversikt over regnskap, beboerlister, korrespondanse etc. En viktig funksjon er at styret kan utføre elektronisk kontering og godkjenning av innkomne fakturaer.

Portalen bidrar til at man kan samle det meste av dokumenter i et elektronisk arkiv. Protokoller for generalforsamlinger/årsmøter og styremøter, årsmeldinger, avtaler og kontrakter, vedtekter, husordensregler, vedlikeholdsplaner m.m. Dette vil forenkle styrearbeidet betraktelig, og sikrer god kontinuitet og tilgang til all informasjon, noe som er spesielt viktig ved bytte av styremedlemmer.

portalen for medlemmer

Via portalen får medlemmer tilgang til Forkjøpsrettportalen som gir oversikt over hvilke boliger som til enhver tid ligger ute til forkjøpsrett. Her kan også medlemmer melde bruk av forkjøpsrett.

portalen for andels-/seksjonseiere

Via portalen får andels-/seksjonseiere oversikt over felleskostnader og siste årsoppgave. På portalen ligger det også informasjon fra BORI og styret i borettslaget eller sameiet hvor andels-/seksjonseiere bor.