Hopp til innhold

Stemmerett og forslagsrett i BORI BBL

Generalforsamlingen er BORIs øverste myndighet. Som medlem i BORI eier du en andel i
boligbyggelaget og kan bruke din stemme til å påvirke utviklingen. Generalforsamlingen finner sted
13. juni. Smittesituasjonen avgjør møteformen.

Sak til generalforsamlingen, slik gjør du det

Dersom du ønsker å få behandlet en sak på generalforsamling, så må saken stå oppført i innkallingen til generalforsamlingen. Du må derfor sende saken til styret i BORI BBL innen vedtektsfestet frist dvs. innen 1. april 2022.

Stemmerett – du som bor i tilknyttet borettslag

Andelseierne i tilknyttede borettslag velger på generalforsamlingen i borettslaget en delegert med
varamedlem med tillegg av en delegert med varamedlem for hvert fylte 50-tall andelseiere, ref BORIs vedtekter § 5-4,2.

Stemmerett – du som ikke bor i tilknyttet borettslag

I forkant av BORIs generalforsamlingen innstiller valgkomiteen på delegater blant BORIs medlemmer som ikke er tilknyttet borettslag – en for hvert 50 medlem. Valg av delegater finner sted 20. april kl 18.00 i BORIs lokale i Bjørnsons gate 35, Lillestrøm.
Alle interesserte BORI medlemmer er velkommen.

Gratis utbyggerseminar

Vi står overfor utfordrende tider i byggebransjen,…

Er lekeplassen trygg om vinteren?

Det er viktig at styrene er klar over at lekeplass…

Flere heisalarmer vil slutte å fungere i 2025

2G-nettet skrus av i 2025. Da må ny løsning for he…

7 grunner til hvorfor det bør være hjertestarter i alle boligfellesskap

Hjertestartere redder liv! I denne artikkelen gir …

Nyhetsarkiv