Hopp til innhold

Adresseendring

Er du på flyttefot? Har du husket å melde flytting? (elektronisk)

Det er viktig at vi får registrert dette i vårt medlemsregister, spesielt med tanke på utsendelse av medlemskort/-giro og BORI magasinet.

Dersom vi mister kontakten med deg, kan du på sikt risikere å bli slettet fra medlemsregisteret og miste ansienniteten.

  • Ny adresse