Hopp til innhold

Portalen - gjør styrearbeidet enklere

Portalen er inkludert i forretningsførselen hos BORI BBL og hele styret får tilgang til portalen. Den inneholder en rekke funksjoner som gjør styrearbeidet enklere. Bruker styret portalen aktivt fører dette til kontinuitet og det er enkelt for styremedlemmer å se hva som har blitt gjort tidligere i historikken til boligselskapet.

Har du spørsmål om portalen eller vil vite mer? Ta kontakt på e-post portalen@bori.no.

Noen av funksjonene i portalen:

 • sende sms
 • sende og ta imot e-post
 • behandle styresaker
 • starte styresak fra e-post
 • gjennomføre styremøter
 • skrive styreprotokoll
 • sende inn utlegg
 • sende inn styrehonorarskjema
 • lagre dokumenter
 • lagre kontaktliste
 • registrere fremmøte på
 • generalforsamling og årsmøte
 • se oversikt over felleskostnader
 • oppdatere e-postadresse og mobilnummer på eierne
 • slå opp og ta ut lister med eierne og boligene
 • slå opp og ta ut lister med parkeringsplasser og andre objekter
 • budsjettere
 • se på regnskapsrapporter
 • se nøkkeltall
 • søke i gamle fakturaer
 • se lånebetingelser og nedbetalingsplan
 • lage oppslag til beboerne
 • godkjenne fakturaer
 • se ny og historisk informasjon fra BORI
 • styreskole
 • beboerskole