Hopp til innhold

Skattetrekk styrehonorar for pensjonister

For å få riktig skattetrekk på styrehonoraret, må du kontrollere og eventuelt endre skattekortet hos Skatteetaten før innsendelse av styrehonorarskjema. Om ikke, blir det trukket 50% skatt (som for biarbeidsgiver) siden styrehonorar defineres som lønn og ikke pensjon.
BORI har ikke mulighet til å overstyre prosentsatsen som står på skattekortet.

I feltet «Trekkode» på skattekortet må det stå «Lønn fra biarbeidsgiver», se riktig eksempel:

Om det kun står «Pensjon» i feltet «Trekkode» på skattekortet, slik som i eksemplet under, vil det uansett måtte trekkes 50 % skatt fra styrehonoraret.

Du kan lese mer om styrehonorar i Styrets håndbok i Portalen.