Hopp til innhold

Rehabiliteringsprosjekt

Styret i et borettslag eller sameie er i henhold til Plan og bygningsloven ansvarlig for å holde bygningene forsvarlig vedlikeholdt. Alle bygningsdeler har sin levetid og må vedlikeholdes og skiftes ut med jevne mellomrom. Forsikringsselskapet dekker ikke skader grunnet manglede vedlikehold, det er derfor utrolig viktig at styret har en god plan på vedlikehold og rehabilitering. Ved gjennomføring av rehabiliteringsprosjekter må man som styret i et borettslag eller sameie også oppfylle kravene til HMS som byggherre i henhold til byggherreforskriften.

BORI Prosjekt har solid kompetanse og lang erfaring med tilstandsvurdering av bygningsmassen samt planlegging og gjennomføring av rehabiliteringsprosjekter og samtidig ivareta kravene til HMS. Våre prosjektledere kan bistå i alle faser av prosessen; fra planlegging, ved utførelse og frem til overtagelse av prosjektet, samt bistand ved eventuelle reklamasjoner.

BORI Prosjekt bistår med:

 • Tilstandsvurdering, anbefaling av tiltak og prosjektkalkyle
 • Utarbeidelse av tilbudsgrunnlag og teknisk beskrivelse
 • Deltakelse i beboermøter og GFer
 • Utarbeidelse av planer og dokumenter for byggherrens HMS-ansvar (SHA)
 • Innhenting og evaluering av tilbud
 • Avklaringsmøter med entreprenør og styret
 • Utarbeidelse av budsjett og fremdriftsplan
 • Utarbeidelse av kontraktsdokumenter og avholde kontraktsmøte
 • Oppfølging på byggeplass ved oppstart og i utførselperioden med byggemøter og teknisk kontroll
 • Økonomioppfølging i utførelsesperioden
 • HMS-oppfølging på plass iht byggherreforskriften
 • Overtagelsesforretning ved ferdigstillelse av prosjektet
 • Bistand ved eventuelle reklamasjoner

Ta kontakt med teamleder Stian Radford for en uforpliktende orientering om rehabilitering i ditt borettslag eller sameie.

Kontakt oss for et uforpliktende tilbud

Teamleder Stian Radford sørger for at du blir kontaktet.