Hopp til innhold

Forhåndsavklaring - hva er det?

Forhåndsavklaring

Ved forhåndsavklaring blir boligen annonsert for forkjøpsrett før den er solgt, og da normalt med en prisantydning. Salget skjer enten gjennom megler eller selvsalg, og når selger har akseptert et bud avklares forkjøpsretten ved at BORI henvender seg til alle som har meldt forkjøpsrett.

Ved slik henvendelse må du straks, og med bindende virkning, ta stilling til om du ønsker å gjøre din forkjøpsrett gjeldende. Du får da tilbud om å tre inn i det aksepterte budet.

Hva skjer om boligen ikke blir solgt?

Ved forhåndsavklaring er forkjøpsretten avklart for en periode på tre måneder. Hvis det går mer enn tre måneder før boligen blir solgt, vil boligen annonseres på nytt. Det betyr at hvis du fortsatt er interessert i boligen, må du melde din interesse på nytt når boligen ligger ute på under ukens forkjøpsrett for medlemmer av BORI.

Last ned meldeskjema