Hopp til hovedinnhold

Selg ut boligprosjektet ditt med LeieEie og DelEie med Sparing

Mangler du fortsatt noen salg for å få finansiering til boligprosjektet? Som medeier i LeieEie AS kan BORI hjelpe deg!

LeieEie AS har siden 2015 kjøpt boliger i alle salgsfaser av boligprosjekter. Deretter selges boligene videre med boligkjøpsmodellene LeieEie og DelEie med Sparing som gir en enklere vei inn på boligmarkedet for de som har liten egenkapital. BORI-medlemmer får forkjøpsrett på disse leilighetene.

– Som ny medeier i LeieEie AS kan vi nå hjelpe enda flere å realisere boligdrømmen, sier Johnny Brevik, direktør i BORI.

Det gir mange fordeler for utbygger:

  • Flere salg i alle salgsfaser
  • Økt synlighet i form av markedsføring fra LeieEie AS og BORI
  • Mulighet til å ta samfunnsansvar for å hjelpe flere inn på boligmarkedet

 

Så hvordan fungerer det?

LeieEie AS kan kjøpe opptil 20 prosent av enhetene i boligprosjektet ditt, etter loven.

Når utbygger og LeieEie AS er enige om kjøp av en enhet, signeres kjøpskontrakt. Salget telles som et salg av banken, og du er nærmere byggelån.

LeieEie AS kan kjøpe boliger i alle salgsfaser. For eksempel ved salgsstart slik at du får nok salg til å få byggelånsfinansiering, eller i sluttsalget.

Deretter starter LeieEie AS og BORI markedsføringen av boligprosjektet med kjøpsmodellene LeieEie eller DelEie med Sparing. Kundene til LeieEie AS er de som ikke har mulighet til å kjøpe bolig av utbygger med tradisjonelle finansieringsmuligheter. LeieEie AS vil i derfor være et viktig supplement til utbyggerens salg, og ikke en konkurrent.

En illustrasjon av et nytt boligprosjekt med leiligheter og hyggelig grøntområde.
ALTERNATIVE BOLIGKJØPSMODELLER: Mange med høy betjeningsevne av boliglån mangler egenkapital. Nå kan denne gruppen kjøpe bolig med LeiEie og DelEie med Sparing.

LeieEie

For deg med fast inntekt, men som har lite eller ingen egenkapital tilbys LeieEie. Da vil boligkjøperen starte med å leie boligen for en fast månedspris, med mål om å kjøpe ut leiligheten innen fem år.

Utfordringen for mange er å spare nok egenkapital samtidig som de leier, og det er nettopp denne utfordringen LeieEie løser. Når boligkjøper er klar for å kjøpe LeieEie AS ut av leiligheten, vil inntil halvparten av leien han eller hun har betalt, brukes som egenkapital for å få lån i banken.

I tillegg vil boligkjøper kunne vise til en betalingshistorikk som vil være fordelaktig når banken vurderer risikoen på å gi boliglån.

DelEie med Sparing

Denne kjøpsmodellen passer for deg som har  allerede har deler av egenkapitalen på plass, men som trenger litt hjelp for å komme helt i mål. Boligen du kjøper deg inn i må være din primærbolig, og du vil eie den sammen med LeieEie AS.

Starter du med LeieEie-avtale trenger du ikke å ha oppspart egenkapital fra før. Du kan når som helst gå over til DelEie med Sparing, så snart du har råd til å kjøpe minimum 10% av boligen.

Sparer du opp penger underveis, vil det lønne seg å kjøpe seg opp i boligen. Da går du over til en DelEie med Sparing-avtale, og får skattefradrag.

Det er et minimumskrav at boligkjøper kjøper 10 prosent av boligen, noe som gjør at DelEie fra LeieEie AS gir den laveste innstegsterskelen sammenlignet med andre DelEie-modeller. Tilsvarende tilbud krever ofte innskudd på opptil 50 prosent i kombinasjon med topplånsfinansiering.

Målet med DelEie med Sparing er at boligkjøper skal kjøpe ut LeieEie AS i løpet av fem år.

  • Jobber for at flere skal bli boligeiere

    LeieEie AS ble etablert i 2015 av boligbyggefirmaet A. Utvik. I 2022 kom Bate Boligbyggelag inn som medeier, og i 2023 ble BORI BBL også medeier. Det betyr totalt 100 000 medlemmer.

    LeieEie AS var først ute med boligkjøpsmodellen Leie til eie, og har også en egen modell for DelEie der du kun trenger 10 prosent innskudd.

    Hovedkontoret er på Karmøy, og selskapet har boliger over hele Haugesundsregionen, Stavanger og Kristiansand. Nå satser de på vekst på østlandet.

Målgruppe med høy betjeningsevne

LeieEie og DelEie med Sparing sikrer at flere klarer å komme inn på boligmarkedet. Det gjelder ikke bare unge i etableringsfasen uten tilgang på «foreldrebanken». Det er de som av ulike grunner må begynne på nytt senere i livet, for eksempel etter en skilsmisse. LeieEie AS kaller sine kunder for den glemte målgruppen.

Faktisk er snittalderen til de som blir boligeiere ved hjelp av LeieEie eller DelEie med Saåaring på 39.2 år.

Når endringer i livssituasjonen fører til at man brått trenger et nytt sted å bo, er det ofte ikke spart opp egenkapital. Det resulterer i at det blir umulig å komme inn på boligmarkedet på normale vilkår.

– Det til tross for at denne gruppen ofte har gode og stabile jobber som gir høy betjeningsevne. Derfor er det svært gledelig å kunne tilby trygge løsninger også for denne gruppen med våre alternative kjøpsmodeller, sier Stian Nygaard, driftsleder i LeieEie AS.

– Vi er veldig glade for å få BORI som medeier slik at vi kan gi en enklere vei inn på boligmarkedet til enda flere. BORI er fremoverlente og tenker nasjonalt – det liker vi, avslutter Nygaard.

BORI tilbyr flere tjenester til utbygger i alle faser av boligprosjektet.

Bli kjent med våre utbyggertjenester.

Ønsker du flere salg i ditt boligprosjekt?