Hopp til innhold

Stifte borettslag

Det er mange formaliteter som må på plass når en skal opprette et borettslag. Valg av selskapsform og styringsmodell påvirker både nåværende og fremtidige eiere. Vårt mål er å hjelpe entreprenører, utbyggere og meglere med å finne den beste organiseringen ved stiftelse av et nytt borettslag.

Vi følger boligselskap fra prosjekt til drift, og bistår både ved valg av selskapsform og styringsmodeller for fellesareal.

I tillegg hjelper vi også til med vurdering av avtalerettslige forhold som kan være aktuelle ved etablering av næringsseksjoner, parkeringshus, vel, eller lignende i tillegg til boliger. Det er ofte en fordel at avtaler som skal regulere forhold mellom beboere utformes før leilighetene selges.

Vi bistår ved stiftelse av borettslag

Under følger vanlige tjenester når du skal stifte borettslag. Alle tilbud blir tilpasset ditt behov, og vi legger stor vekt på et effektivt og fleksibelt samarbeid.

  • Utforming av forslag til vedtekter
  • Forslag til driftsbudsjett for alle typer boligselskap
  • Tilrettelegge for driftskonto, forsikringsavtaler og driftsavtaler for borettslaget.
  • Tinglysing av andeler i Borettsregisteret.
  • Bygge- og finansieringsplan.
  • Forslag til nivå på felleskostnadene.
  • Stiftelse og etablering av borettslag.
  • Konstituering av borettslag.
  • Bistand til innkallelse og avholdelse av konstituerende møte med protokollførsel.
  • Registrering av borettslag i foretaks-/enhetsregisteret i Brønnøysund.

 

Våre tilleggstjenester er:

Kontakt oss for et uforpliktende tilbud

Vår rådgiver Irene sørger for at du blir kontaktet.

Kontakt oss for et uforpliktende tilbud

Vår rådgiver Irene sørger for at du blir kontaktet.