Hopp til innhold

Et godt nærmiljø for barn og unge

BORI ønsker å bidra til å skape et godt bo- og oppvekstmiljø for barn og unge i de ulike lokalsamfunnene.

Alle våre sponsorprosjekter skal kunne plasseres inn under en av følgende kategorier:

  • Idrett og kultur for barn og unge (støtte til drakter, baller, notestativ etc.)
  • Trivselstiltak for barn og unge i nærmiljøet (støtte til ballbing, lekeapparat til lekeplass, frukthage, arrangement i borettslag/sameier hvor barn er i fokus feks julegrantenning med nissebesøk, etc.)

Søknad om sponsormidler/ til BORI-fondet

Alle prosjekter som fyller ett av kriteriene er velkommen til å søke BORI om støtte. Søkerne kan søke om støtte på inntil kr. 15 000, og søknaden må inneholde en enkel kostnadsoversikt. Søkerne må benytte seg av vårt søknadsskjema som finnes på denne siden.

Søknadsfristen er 31.01.2024.

Oppfølging av midlene

Kandidatene som mottar sponsormidler må i ettertid dokumenterer med tekst og bilde/video ovenfor BORI at tiltaket er blitt gjennomført. Både søknad og dokumentasjon med bilde/video vil kunne bli brukt videre i BORIs kommunikasjon/markedsføring, samtykke fra de individer som eventuelt avbildes må derfor være innhentet av sponsorkandidat og videreformidlet BORI BBL.

BORI-fondet er opprettet for å støtte barn/unge i nærmiljøet, og punktene nedenfor faller utenfor våre kriterier:

  • Søknader som ikke har barn/unge som en definert målgruppe
  • Enkeltpersoner
  • Reiser
  • Pengegaver
  • Russebusser
  • Deltakeravgift til turneringer utenfor lokalmiljøet
  • Kostnader knyttet til hus-/halleie, lønn til ansatte og instruktører
Til søknadsskjema