Hopp til innhold

Søk om sponsormidler

BORI ønsker å bidra til å skape et godt nærmiljø for barn og unge i Norge. Les mer…

  • Dersom min søknad innvilges, er jeg innforstått med at jeg har ansvar for å dokumentere prosjektet i en kort oppsummering med bilder/video og tekst. Jeg må ha alle rettigheter til bildene som brukes i dokumentasjonen og ha godkjenning for bruk av bildene/video fra alle som deltar i dem. BORI kan dersom aktuelt, formidle dokumentasjon i sin kommunikasjon/markedsføring eksternt.