Hopp til innhold

Blanketter for byggesak

Planlegger du å sette opp garasje eller tilbygg, kan du finne blanketter her.

Planlegger du å sette opp garasje eller tilbygg, kan du finne blanketter på hjemmesidene til Direktoratet for byggkvalitet. Bruk denne lenken:

Søknadsblanketter for oppsetting av garasje, tilbygg, påbygg eller fasadeendringer kan du laste ned her.

Velg blankett under menyvalget du får opp til venstre (Meldingssaker evt. Enkle tiltak). Her ligger også blanketter for nabovarsel etc. Disse er nyttige hjelpemidler for kommunikasjon i byggesaker, og er gratis tilgjengelig for nedlasting. De kan fylles ut direkte på skjermen og skrives ut på egen skriver.

Trenger du et situasjonskart, kan du laste ned gratis kartutsnitt fra denne siden.

Det kan av og til være litt vanskelig å få lastet ned det kartet du ønsker. Følger du nedenstående tips, burde det gå bra:

  • Velg: Målestokk (overkartet): 1:500
  • Velg: Karttype (venstre/øverst): Situasjonskart
  • Velg: Velg søk (under ikoner til venstre): Velg deretter Adresse, Kommune, skriv inn gatenavn/nr. og klikk på Søk

Et gyldig situasjonskart som skal brukes i byggesaken må imidlertid bestilles i resp. kommune.