Hopp til innhold
  • Stiftelsen består av 2-manns bolig, 4-manns bolig og eneboliger
  • Totalt 20 boenheter
  • Dette er den eneste stiftelsen som har 3-roms leiligheter
  • Det er 9 2-roms og 11 3-roms

Boligene har en leietid på maks 3 år, med mulighet for forlengelse med 1 år.

Tildelingsvilkår

  • Under 30 år ved tildeling
  • Minimum 2 års sammenhengende botid i Eidsvoll Kommune de siste 8 år.
  • Fast inntekt – eller studieforhold som må dokumenteres
  • Søker må ikke ha eid en bolig og solgt denne med gevinst

 

Adresse: Haugveien 102 - 128, 2070 Råholt

Se på kart

Ledige boliger

For tiden ingen ledig bolig.