Hopp til innhold

Seksjonering og etablering av sameie eller borettslag

ETABLERING AV BOLIGSELSKAP

Når et eierseksjonssameie eller borettslag skal opprettes er det mange regler og prosedyrer å sette seg inn i. Det er ofte en fordel at avtaler som skal regulere forhold mellom beboere utformes før leilighetene selges. Det lønner seg og ha en profesjonell samarbeidspartner som foretar hele eller deler av den formelle etableringen og seksjoneringen av boligselskapet.

Vi følger boligselskap hele veien fra prosjekt til det er i full drift og bistår ved valg av selskapsform og styringsmodeller for fellesareal. Avtalerettslige forhold som kan være aktuelle ved etablering av næringsseksjoner, parkeringshus, vel eller liknende i tillegg til boliger er også med i vurderingen.

Typiske tjenester vi kan bistå med ved etableringen av boligselskap

 • Utforming av forslag til vedtekter.
 • Forslag til driftsbudsjett for alle typer boligselskap.
 • Tinglysning av andeler i Borettsregisteret (borettslag).
 • Bygge- og finansieringsplan for borettslag.
 • Forslag til nivå på felleskostnadene.
 • Skaffer autorisert revisor.
 • Konstituering av eierseksjonssameier og andre boligrelaterte organisasjonsformer.
 • Bistand til innkallelse og avholdelse av konstituerende møte med protokollførsel.
 • Registrering av sameie i foretaks-/enhetsregisteret i Brønnøysund.
 • Tilrettelegge for driftskonto, forsikringsavtaler og driftsavtaler for boligselskapet.
 • Seksjonering av bygg.

Våre tilleggstjenester er:

SEKSJONERING

Seksjonering gjøres på eiendommer som har behov for flere selvstendige enheter, slik at de kan selges og pantsettes hver for seg. Typiske eiendommer som har behov for seksjonering er leilighetsbygg i flere etasjer, forretningsgårder eller en blanding av forretning og leiligheter.

Fordelen med å dele eiendom inn i ulike seksjoner er blant annet at det normalt sett vil gi en vesentlig verdiøkning på byggemassen fordi man som seksjonseier kan disponere et eksklusivt areal av sameiets eiendom, hvilket ofte er en klar forutsetning for at markedet skal være interessert i eiendommen.

De største fordelene ved å seksjonere er oppsummert:

 • Omsetningsverdien øker
 • Eierrådigheten avklares
 • Adgangen til pantsettelse (ta opp lån på eiendommen) utvides

Mange forretningslokaler er kombinert med boligenheter i samme bygning. Dette kan få betydning for stemmegivningen i sameiet, samt vedtektenes utforming. Vår erfaring er at det både for næringsdrivende og private er gunstig å være klar over disse relativt enkle, men viktige forholdene.

 

Vårt mål er en praktisk organisering av eiendommene som gagner både nåværende og fremtidige eiere.

Kontakt oss for et uforpliktende tilbud

Vår rådgiver Irene sørger for at du blir kontaktet.