Hopp til innhold

Forretningsfører for borettslag og sameie

BORI hjelper over 730 styrer over hele Norge med regnskap, årsmøter, HMS og løpende arbeid. Med høy kundetilfredshet og lang erfaring kan vi kanskje hjelpe dere også?

Har du sittet på et møterom og tatt beslutninger som får store konsekvenser for deg og dine naboer? Kanskje har du oppdaget at det krever mye å holde orden og sørge for at alle er fornøyde. Da trenger du en forretningsfører du kan stole på.

For oss er det ikke viktigst å bli den største forretningsføreren, men at vi har det beste samarbeidet med våre kunder, uavhengig av størrelse. Våre kunder skal føle seg ivaretatt og at de får god kvalitet fra BORI.

BORI BBL er et av boligbyggelagene som forvalter flest boliger, og det eneste boligbyggelaget som er ISO-9001:2015-sertifisert, som setter strenge kvalitetskrav til det vi gjør.

I 2020 hadde vi en kundetilfredshet på 94 prosent.

«Jeg føler meg trygg på at kompetansen til BORI er til god støtte for styret. Vår rådgiver er helt upåklagelig. Vi får raske svar ved henvendelser, og det er alltid tilbakemeldinger å få.»
Dagfinn M. Jensen, Glostrupveien Borettslag, 112 boenheter, stiftet 1971

Hva gjør vi for styret?

BORI er en rådgiver styret kan stole på. Vi gir dere det dere trenger på en oversiktlig og forståelig måte. Sammen med dere utarbeider vi den modellen som passer størrelsen og behovet til ditt sameie eller borettslag. Dere betaler for det dere trenger og vil ha.

Når dere kjøper forretningsførsel av oss, får dere:

  • en dedikert primærkontakt som dere kan spørre om råd og hjelp – når som helst
  • en digital styreportal og et årshjul som hjelper dere å holde orden på rutineoppgavene til styret
  • betaling av regninger og innkreving av felleskostnader
  • ligningsoppgaver og rapportering
  • storkundefordeler, som juridisk bistand, konkurransedyktige låne- og sparebetingelser, billigere avfallshåndtering, strøm til fellesarealene med mer. Dette hjelper styret med å holde felleskostnadene nede

BORI kan også hjelpe deg med utfordringene et boligselskap står overfor, som utleie, husbråk, regler for dyrehold, konflikter, låneopptak, vedlikehold og vedlikeholdsplaner, beregning av felleskostnader, inkasso, trivselsregler og HMS.

Vi stiller vår kunnskap og erfaring til rådighet for alle styremedlemmer.

Å bytte forretningsfører er lettere enn du tror

Hvis dere ikke er fornøyd med forretningsføreren dere har, bør dere undersøke om andre gir et bedre tilbud. Det kan raskt gi gode resultater. Når dere bytter forretningsfører til BORI, hjelper vi dere med det som må endres. Styret må informere beboerne om endringen av forretningsfører. Bytte av kontoer og nye fakturaadresser til leverandører tar vi oss av.

Forretningsførsel er ikke låst til hvem som bygget boligene eller forkjøpsrett. Styret kan bytte forretningsfører til BORI samtidig som dere er tilknyttet et annet boligbyggelag. Hvis dere trenger et generalforsamlingsvedtak for å kunne bytte forretningsfører, hjelper vi dere hele veien. Beboerne trenger ikke å tegne medlemskap i BORI.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale om forretningsførsel

«Styret hos oss er svært godt fornøyd med BORI. I løpet av den tiden jeg har sittet som styreleder, har samarbeidet fungert knirkefritt.»

Anne-Bente Aronsen, Sameiet Løvetannveien, 34 boenheter, stiftet 2012

Få oversikt med vår styreportal

Portalen er BORIs nettsted for styreledere og styremedlemmer.

I portalen kan styret følge opp økonomien, få oversikt over regnskap, beboerlister og korrespondanse. Styret kan kontere og godkjenne fakturaer. Protokoller, årsmeldinger, avtaler, kontrakter, vedtekter, husordensregler og vedlikeholdsplaner blir samlet i et elektronisk arkiv. Det forenkler styrearbeidet og sikrer kontinuitet.

I portalen kan styret sende SMS og e-post med beboerne, gjennomføre styremøter og generalforsamlinger digitalt, holde oversikt og lister over boligene, beboerne, parkeringsplasser og mye mer.

Sørg for god helse, miljø og sikkerhet

Styret i borettslag og sameier har ansvaret for å svare på myndighetenes krav til HMS. Styret er pliktig til å ha oversikt over alle fellesarealer og -installasjoner, fra brannsikring til utstyret på lekeplassen.

Alle boligselskap er pålagt å ha et system for å følge opp HMS. BORI HMS er vår skreddersydde digitale løsning for borettslag og sameier, som gir styring og oversikt. Vi hjelper dere å sette opp løsningen og gir deg den oppfølgingen dere trenger.

Les mer og få et uforpliktende tilbud her.

Vi hjelper deg med vedlikehold

BORI VLP er et digitalt verktøy for å planlegge vedlikehold. Når du kjøper BORI VLP, kommer vi på befaring og gir en tilstandsvurdering. Basert på denne setter styret og forretningsfører opp en vedlikeholdsplan for de neste ti årene. Planen hjelper styret til å sette av penger til fremtidig vedlikehold og utbedringer av bygningsmasse og utearealer.

Uten vedlikehold antar man at bygg har 35 års levetid. En vedlikeholdsplan er derfor en investeringsplan som forlenger byggets levetid, opprettholder standarden og ivaretar bomiljøet.

I BORI VLP får du oversikt og kostnadsbilde over hva som må gjøres jevnlig, hva som umiddelbart må skiftes ut og hva som skal vedlikeholdes i fremtiden. Planen tilpasses til boligselskapets økonomi. Anbefalte tiltak tar utgangspunkt i anbefalinger fra SINTEF Byggforsk og andre relevante kilder.

Ta kontakt i skjemaet under, og vi vil kontakte deg innen kort tid!

Kontakt oss for et uforpliktende tilbud

Vår rådgiver Petter sørger for at du blir kontaktet.