Hopp til innhold

Våre kurs

tilrettelagt for styremedlemmer i borettslag og sameier

BORI har som formål å stille sin kunnskap og erfaring til rådighet for styremedlemmer som føler behov for opplæring i hvordan best ivareta sitt verv i boligselskap.

For alle styremedlemmer vil det sannsynligvis være av stor nytte å delta på et eller flere av våre kurs. Sett kurs på styrekartet og velg ut hvilke kurs som passer for nettopp deg og ditt boligselskap, og avklar hvem i styret som bør delta på de enkelte kursene.  I tillegg er kursene en god arena for å knytte nye kontakter og til å diskutere smått og stort som skjer i borettslaget eller sameiet. Vi tilstreber gode foredragsholdere og tar opp temaer som opptar de fleste til de ulike årstidene.

Har du ikke tid til å stille på kurs, så tilbyr vi også e-læring, slik at du kan delta på en rekke av våre kurs fra sofakroken hjemme når det måtte passe deg.

Vi oppdaterer nettsiden fortløpende når nye kurs er satt opp.

På noen av våre kurs kan det være begrenset med plasser, da er det «førstemann til mølla»-prinsippet som gjelder, så ikke vent til siste liten med å melde deg på.

Vel møtt til ett eller flere kurs hos oss!

Aller kursen er kostnadsfrie så sant ikke noe annet er oppgitt.

 

Styreskolen

Introduksjonskurs for styremedlemmer i borettslag

Dette er et kurs for deg som er styremedlem i et borettslag. Kurset gjennomgår alle viktige områder og gir deg god innsikt i styrets ansvar og oppgaver.

Ta kurset her

 

Introduksjonskurs for styremedlemmer i sameier

Dette er et kurs for deg som er styremedlem i et sameie. Kurset gjennomgår alle viktige områder og gir deg god innsikt i styrets ansvar og oppgaver.

Ta kurset her

 

Kurs i mislighold for styremedlemmer i borettslag

Hva skal styret gjøre når beboere bryter regler eller ikke oppfyller sine plikter? I dette kurset får du innsikt i muligheter og fremgangsmåte i misligholdsaker.

Ta kurset her
Kurs i mislighold for styremedlemmer i sameier

Hva skal styret gjøre når beboere bryter regler eller ikke oppfyller sine plikter? I dette kurset får du innsikt i muligheter og fremgangsmåte i misligholdsaker.

Ta kurset her

 

Portalen - en brukerveiledning

Portalen er et profesjonelt forvaltningssystem for styrer i borettslag og sameier. Her gir vi deg en introduksjon til hvordan du kan bruke Portalens nyttige funksjoner.

Ta kurset her

 

 

 

Introduksjon til HMS

Alle borettslag og sameier må ha et system for å ivareta HMS. Dette kurset gir en innføring i HMS-arbeid. Ditt boligbyggelag har et godt HMS-system dere kan ta i bruk.

Ta kurset her

 

Hvordan løse konflikter?

Hvordan kan du være en ressurs når det oppstår konflikter hos dere? I dette kurset går vi gjennom årsaker til at konflikter oppstår og verktøy for konflikthåndtering.

Økonomi for styremedlemmer i sameier

Dette er et kurs som gir en grunnleggende innføring i begreper knyttet til økonomistyring i sameiet.

Ta kurset her
Økonomi for styremedlemmer i borettslag

Dette er et kurs som gir en grunnleggende innføring i begreper knyttet til økonomistyring i borettslaget.