Hopp til hovedinnhold

Overgang til eFaktura 2.0

Publisert 24. feb. 2022
Lesetid: 3 min.
Medlem Styret

Vi har gått over til eFaktura 2.0. Dette kan føre til endringer for deg som mottar krav om felleskostnader. Fakturaene og kravene går nå til den som er registret i våre systemer som kontaktperson/juridisk eier. Mange vil ikke merke noen endring fra tidligere, men noen husholdninger kan oppleve at krav om felleskostnader nå blir sendt til en annen mottaker enn tidligere.

Flere eiere i samme bolig

Er dere samboere der begge er eiere kan dere velge hvem som skal stå oppført som kontaktperson. Ta kontakt med oss på e-post felleskostnader@bori.no så endrer vi kontaktperson.

En eier og en leier

Vi kan dessverre ikke endre mottaker på felleskostnader dersom det er en annen betaler enn juridisk eier, det være seg ektefelle/samboer/verge/mor eller far. Grunnen til dette er at eFaktura 2.0 alltid treffer oppført kontaktperson som også er juridisk mottaker. Med eFaktura 2.0 er det derfor ikke mulig å betale på vegne av andre.

Mottatt eFaktura i nettbanken til «feil» person?

Da har mottaker opprettet en eFaktura-avtale basert på KID/eFaktura referansen før 1.12.21. Avtalen som er opprettet er ikke avsluttet av mottaker i egen nettbank. Den som har mottatt eFakturaen må si opp avtalen i egen bank.

Feil person som har mottatt varsel om eFaktura eller AvtaleGiro

Er det feil person som har mottatt e-post om varsel om eFaktura eller AvtaleGiro må denne personen som har mottatt varslet endre e-postadressen sin i banken. Dette kan vi dessverre ikke hjelpe til med.

Får du og din samboer samme faktura i nettbanken?

Dette skyldes at den ene av dere er registrert som kontaktperson i våre systemer og den andre av dere har tegnet AvtaleGiro i nettbanken. eFaktura 2.0 sendes alltid til registrert kontaktperson, eFakturaen vil bli sendt som en PDF til nettbanken, men det vil ikke være mulig å betale denne. AvtaleGiro levers derimot til den personen som har registrert avtalen.

Mottatt varsling om en ny eFaktura, men finner den ikke i nettbanken?

Dersom du har kombinert efaktura og avtagiro, kan det være at du vil motta et varsel om mottatt efaktura på sms/e-post før dette kravet fysisk kommer i nettbanken. Kravet vil først bli synlig når avtagirokravet er klart og sendt.

Har du samtykket til eFaktura 2.0 men ikke mottatt faktura som eFaktura?

Det er din personlige bank som vedlikeholder informasjon vedrørende mottak av eFaktura 2.0. Hvis informasjonen vi har ikke er lik den som bankene har, kan det være grunnen.

Ønsker du ikke å motta eFaktura 2.0?

Ønsker du ikke å motta eFaktura 2.0 generelt må du logge deg inn i nettbanken din eller Vipps for å trekke samtykket ditt. Erfaringsmessig vil du motta de fleste fakturaer via Digipost, e-post eller papir hvis du trekker dette samtykket. Er det bare enkeltutstedere du vil reservere deg mot må du logge deg inn nettbanken og velge hvilke utstedere du ønsker å reservere deg mot.

Les mer om eFaktura her på eFaktura sine sider https://www.efaktura.no/Privat