Hopp til hovedinnhold

Styrearbeid: Bør du melde deg?

Å bli med i styret i borettslaget eller sameiet gir deg muligheten til å få gjennomslag for gode ideer og bidra til et godt bomiljø. Vi gir deg oversikten du trenger for å bestemme om styrearbeid passer for deg.

ENGASJER DEG I STYRET: Vil du være med å påvirke hva som skjer i ditt hjem?
Publisert 02. apr. 2024
Lesetid: 3 min.
Medlem Styret

I et borettslag eller sameie er det styret som tar seg av den daglige driften. Som styremedlem får du derfor et personlig ansvar for at boligselskapet blir drevet på en klok og effektiv måte. Til gjengjeld vil du få god erfaring, nye bekjentskaper og verdifull kompetanse.

– Du lærer mye av å sitte i et styre, både praktisk og personlig. Du får erfaring med budsjettering og lovverk, og muligheten til å få samarbeide med styremedlemmer og naboene dine for fellesskapets beste.

Det sier fagansvarlig kunde- og regnskapsservice i BORI, Madeleine Wik Strand. Hun bistår borettslag og sameier med regnskap og rådgivning til styrer.

 • Styrets ansvar og oppgaver

  Styret i et borettslag eller sameie har ansvar for å forvalte bygningen og eiendommens verdier til beboernes beste.

  Det betyr å gjennomføre vedtak etter generalforsamlingen eller årsmøtet. Kanskje dere har bestemt dere for å rehabilitere fasaden, installere nye låser på inngangsdørene eller justere felleskostnadene?

  Typiske styreoppgaver kan være:

  • Holde oversikt over økonomien
  • Fastsette fellesutgifter
  • Godkjenne fakturaer
  • Administrere forsikringer
  • Oppdatere husordensregler
  • Håndtere HMS-oppgaver
  • Behandle søknader fra beboere
  • Kalle inn og holde styremøter
  • Ta ansvar for vedlikehold av bygningene og fellesarealene
  • Bestille vaktmestertjenester og renhold
  • Engasjere håndverkere og entreprenører til oppussings- og rehabiliteringsprosjekter
  • Håndtere eventuelle konflikter blant beboerne
  • Gi beboerne nødvendig informasjon
  • Lag en plan for hvilke oppgaver som bør prioriteres
en dame med blondt hår og sort dressjakke som sitter ved et bord med en mann i hvit skjorte og briller og ser på en skjerm og samarbeider.
KJEKT Å HA PÅ CV-EN: Styreerfaring gir verdifull erfaring på CV-en din og kommer godt med i arbeidslivet.

Derfor bør du melde deg

Styret i et borettslag eller sameie velges vanligvis for en periode på ett til to år. Borettslaget har sitt årlige møte kalt generalforsamlingen, mens sameier bruker betegnelsen årsmøte. Her samles beboerne for å diskutere viktige saker og ta beslutninger. I noen tilfeller er en valgkomité satt til å finne aktuelle kandidater til styret.

Antallet personer i et styre varierer, men det må minimum bestå av en styreleder og to styremedlemmer. I tillegg kan varamedlemmer og nestleder tre inn ved behov.

Mange lurer på hvor mye tid det krever å være styremedlem. Svaret avhenger ofte av boligselskapets størrelse, oppgaver og vedlikeholdsbehov.

Sitter du i et styre med 200 enheter kan du forvente flere spørsmål fra beboere sammenlignet med et styre med 12 enheter. Tidsinvesteringen for et styremedlem vil derfor variere, og kan strekke seg fra en halv time til et par timer i uken, avhengig av behovene og oppgavene som kreves.

Madeleine Wik Strand Fagansvarlig kunde- og regnskapsservice i BORI BBL

Hvordan fastsettes styrehonorar i borettslag og sameie?

Som styremedlem spiller du en nøkkelrolle i å planlegge og gjennomføre tiltak som sikrer smidig drift og trivsel i borettslaget eller sameiet. Og her er det ikke bare dugnad og innsats, du får også et honorar for arbeidet du legger ned. Beløpet avhenger av størrelsen på boligselskapet, reglene i vedtektene og hvor mye arbeid som må gjøres.

– Beløpet for styrehonoraret fastsettes på generalforsamlingen eller årsmøtet, og blir fordelt mellom alle styremedlemmene, sier Madeleine.

Du må ikke ha tidligere erfaring for å være med i et styre. Har du lyst til å bli med, er det bare å gi beskjed til nåværende styre eller valgkomiteen.

Les også: Vintervedlikehold: Dette er styrets ansvar

rekkehus i blå og hvit farge som rehabiliteres, med grønne busker i forgrunnen i bildet.
FÅ EKSPERT-HJELP: Når alderen begynner å sette sine spor på bygningsmassen, er det styrets ansvar å gjennomføre nødvendige tiltak for å unngå store kostnader. BORI hjelper deg med å vurdere og gjennomføre vedlikehold og rehabilitering.

Styrearbeid betyr også stort ansvar

Ansvarsområdene i styrene kan variere etter eierstrukturen, men generelt sett er styrene i både borettslag og sameier ansvarlige for økonomi, vedlikehold, forsikring og konflikthåndtering.

Styrearbeidet kan innebære omfattende oppgaver som rehabilitering, budsjettplanlegging, koordinering av oppgaver, og kommunikasjon med beboerne.

–  Det er styret som har ansvar for at bygningsmassen er forsikret og vedlikeholdet utføres på en måte som fører til at den ikke går ned i verdi, sier Madeleine.

Styrets hovedoppgave er å forvalte beboernes verdier. Hvis styrearbeidets oppgaver blir for mange og utfordrende, kan du kontakte BORI. Vi sørger for en profesjonell ramme rundt styrearbeidet, reduserer papirarbeid og bidrar til en mer effektiv drift.

Vi ser altfor ofte at borettslag og sameier ikke er tidlig nok ute med vedlikehold og rehabilitering. Dersom styret ikke har tid, kapasitet eller kompetanse, kan de enkelt kontakte oss for å lede prosjektet.

Stian Radford Teamleder for BORI Prosjekt

Dette hjelper BORI styret med

 • Økonomi
 • Forretningsførsel og rådgivning
 • Lån og sparing gjennom BoligBanken
 • Forsikring
 • Byggtekniske tjenester
 • Innkreving av felleskostnader
 • Rabattavtaler
 • Effektivt styrearbeid gjennom styreportalen styret.com
 • Rådgivning
 • Kurs og opplæring
 • Bistand ved generalforsamlinger og årsmøter

Flere artikler