Hopp til hovedinnhold

Hva er egentlig kausjonist og medlånetaker

Publisert 27. apr. 2021
Medlem

Vi har hørt det mange ganger, du må ha 15 prosent av kjøpesummen i egenkapital om du skal kjøpe bolig. Men vet du at du kan få hjelp i form av en kausjonist eller medlåntaker? Her forklarer vi deg hvordan det foregår.

Du har bestemt deg for å kjøpe bolig. Kanskje vet du nøyaktig hvilken bolig du vil kjøpe også. Det neste store spørsmålet er finansieringen. Får du lån? Hvor mye kan du låne? Trenger du hjelp til finansieringen? Har de berømmelige 15 prosentene i egenkapital?

Det er ikke sikkert du kan svare ja på alle disse spørsmålene. Men slaget om drømmeboligen er faktisk ikke nødvendigvis tapt av den grunn. Hjelpen kan komme i form av kausjonister og medlåntakere.

Få hjelp av kausjonist eller realkausjonist

Kort forklart, en kausjonist gir banken din en garanti om at vedkommende betaler lånet ditt om du ikke klarer det selv.

Ofte er det foreldre eller andre nære relasjoner som stiller som kausjonister. Om du ikke betaler avdragene på lånet ditt, kan banken kreve at kausjonistene gjør det.

Som oftest går inngår man en avtale som realkausjonist. Det vil si at banken tar sikkerhet i kausjonistens egen bolig.

Så, om foreldrene dine har stilt som realkausjonister med pant i egen bolig, er det en sikkerhet for banken og som gjør at du kan få lån selv om du ikke oppfyller de vanlige vilkårene. Med pant menes at de stiller hele eller deler av boligen som sikkerhet. Dersom de ikke klarer å betale lånet ditt kan banken, i verste fall, kreve boligen deres solgt.
En samboer kan også stille som realkausjonist for en bolig dere skal eie sammen. Greier dere ikke betjene lånet, risikerer dere at boligen må selges.

Det å ha en kausjonist er en avtale over tid. Om du vet med sikkerhet at du kan betjene lånet, er dette en god løsning for å komme seg inn på boligmarkedet. I følge SSB hadde hele 48 prosent av boligkjøpere under 30 år en eller annen form for foreldrehjelp i 2018. Det var enten ved at foreldre eller svigerforeldre stilte boligen sin som sikkerhet (realkausjonister) eller sto som garantister for at de vil dekke opp lånet om barna ikke betalte (kausjonister). Andre fikk pengebidrag gjennom lån, gave eller forskudd på arv.

Få hjelp av medlånetaker

Om du ikke har råd til å betjene hele lånet alene og har noen å dele utgiftene med, så er medlåntaker en god løsning.
Om du er hovedlånetaker, er medlåntakeren den som tar opp lånet med deg. Ofte er dette kjæresten eller ektefellen. Det kan også være et annet familiemedlem.

Om du vet du tjener nok til å betale på boliglånet, men ikke oppfyller alle kravene for å få boliglån, så kan en medlåntaker hjelpe deg.

Medlåntakeren har delt ansvar med deg for å betale lånet, helt frem til det er nedbetalt. Om du havner i en situasjon der du ikke klarer å betale ned på boliglånet ditt, kommer medlåntakeren til å stå ansvarlig for avdragene.

Litt om kravene for boliglån

Du må som sagt ha en egenkapital på 15 prosent av kjøpesummen. Du kan heller ikke låne mer enn fem ganger så mye som inntekten din, og du skal tåle at rentene øker med fem prosent.

Bankene stiller stort sett de samme hovedkravene, men hvordan de ulike elementene vektlegges, varierer fra bank til bank. Derfor kan du oppleve å få et høyere lån i en bank, enn hos en annen.

Dette vektlegges:

  • Sivilstatus
  • Antall barn
  • Alder
  • Inntekt
  • Eksisterende gjeld
  • Bil

Er dere to som skal kjøpe bolig, vil dere antakelig få mer i boliglån, enn om du er enslig. Felles inntekt legges til grunn for total låneevne, i tillegg til bankens kriterier.

Fordeler og ulemper med en medlånetaker eller realkausjonist

Den viktigste fordelen med å få hjelp med finansieringen er selvfølgelig at du kommer deg ut inn på boligmarkedet. Når økonomien din har blitt god nok til at du kan håndtere lånet, kan du søke om å frigi medlåntakeren eller realkausjonisten.

Risikoen er mest tilstede for den eller de som stiller opp for deg. Dersom du misligholder lånet ditt vil vedkommende få økonomiske utfordringer. Det er derfor viktig at dere er åpne og ærlige, og at dere har en god dialog om de økonomiske forholdene. Om du er sikker på at du vil klare å betale de månedlige avdragene kan nøkkelen til boligdrømmen ligge her!

Kilder: DnBFinansportalenSNLRevisjon og regnskap

 

Flere artikler