Hopp til hovedinnhold

Fellesgjeld

Det er vanlig at borettslag har fellesgjeld. Noen ganger kommer gjelden fra felleslånet som ble tatt opp for å finansiere byggingen av borettslaget, men den kan også også skyldes at borettslaget har tatt opp enda ett eller flere felleslån til å finansiere større rehabiliteringsjobber. Totalprisen på en borettslagsbolig er et innskudd pluss boligens andel av fellesgjelden.

romeriksåsene

Avdrag og renter på fellesgjelden er en del av de månedlige felleskostnadene du betaler i borettslaget, med mindre borettslaget har en såkalt IN-ordning (individuell nedbetaling), hvor den enkelte beboer nedbetaler sin del av fellesgjelden på den måten som måtte passe best. Felleskostnadene dekker også vedlikehold og drift av borettslaget, offentlige avgifter, forsikring, styrehonorar og alle andre utgifter som borettslaget deler på. Felleskostnadene fordeles mellom boligene i borettslaget, slik at de som har størst bolig betaler mest. Det er styrets ansvar og plikt å sikre at felleskostnadene dekker borettslagets utgifter.

Borettslaget har forsikringer som dekker byggene mot brann, vannskader og liknende. Du trenger likevel innboforsikring for å sikre deg selv mot tap, innbrudd eller andre skader som bare berører din bolig.

Ved årsskiftet sender boligbyggelaget ut en oversikt til hver andelseier om hvor stort beløp som kan trekkes på selvangivelsen og hvor stor andel av borettslagets gjenværende fellesgjeld som ligger på den enkelte boligen.

Dersom du har inntekt som du betaler skatt av, får du fradrag av rentene på din andel av fellesgjelden og formuesfradrag for andelen din.

Hva skjer hvis noen ikke betaler felleskostnadene?

Dersom en beboer ikke er i stand til å gjøre opp for seg til tross for innkreving og inkasso, kan det i verste fall ende med at boligen blir tvangssolgt. Hvis salget ikke dekker det utestående beløpet, har de aller fleste borettslag sikringsordninger som trer i kraft. Disse forsikrer at det ikke går ut over deg eller de andre eierne i borettslaget dersom naboen ikke betaler.

I nyboligprosjekter er det utbyggeren som er ansvarlig for å dekke felleskostnadene til boliger som ikke enda er solgt.

Dersom fellesgjelden ikke nedbetales, kan et borettslag gå konkurs. Andelseierne kan risikere å tape innskuddet sitt, men har utover det ingen ansvar for borettslagets gjeld. At borettslag går konkurs skjer svært sjelden etter at det ble forbudt å starte borettslag hvor fellesgjelden utgjør mer enn 75 prosent av kjøpesummen.