Hopp til hovedinnhold

Regler og rettigheter

Det finnes flere gode boligtyper på markedet, og borettslag er et trygt og smart valg. Her finner du ut alt som er verdt å vite om hvordan det er å bo i borettslag.

mor som holder barn for barnehage

Tilknyttede borettslag

Borettslag som er stiftet av et boligbyggelag kalles ofte tilknyttede borettslag. Eiere av boliger i tilknyttede borettslag må være medlemmer i boligbyggelaget. Frittstående borettslag kan velge å kjøpe kommersielle tjenester som boligbyggelagene tilbyr, som forretningsførsel eller kurs i styrearbeid.

Hvem bestemmer i borettslaget?

Hvert år er det generalforsamling i borettslaget. Alle boligeierne har rett til å delta på møtet, komme med forslag til fellestiltak og stemme over saker som gjelder borettslaget. På generalforsamlingen velger deltakerne et styre som skal ha ansvaret for den daglige driften av borettslaget. Styret tar alle beslutninger i den daglige driften, men må følge borettslagsloven og vedtektene fra generalforsamlingen. Ofte har borettslaget en egen rådgiver fra boligbyggelaget som hjelper styret med oppgaver og ansvar knyttet til drift og økonomien i borettslaget.

Dine rettigheter og plikter

Borettslaget har ansvaret for vedlikehold av alt det utvendige, som fasade og tak, oppganger og andre fellesarealer. Du har selv ansvaret innenfor boligens fire vegger og må vedlikeholde boligen din slik at det ikke oppstår skader og ulemper for andre. Du kan innrede og pusse opp som du vil, så lenge det ikke påvirker bærende konstruksjoner eller fellesdelen av rørsystemet, ventilasjonen eller elektriske anlegg. Det er likevel god praksis å informere styret før du pusser opp.