Hopp til hovedinnhold

Utleie av egen bolig (bruksoverlating)

Ønsker du å leie ut din egen bolig i borettslaget, må du sende en søknad.

Mulighetene for utleie i et borettslag er mer begrenset enn i et sameie. I borettslag er det i prinsippet eieren som skal bo i boligen. Generelt sett må du ha bodd i boligen i minst ett år før du kan leie ut, og da kun for tre år om gangen. Denne regelen faller derimot bort ved midlertidig behov for å flytte, for eksempel hvis man er borte pga sykdom, jobb eller utdannelse.

Det er viktig at borettslaget og BORI til enhver tid er opplyst om hvem som bor i boligen din. Derfor skal man alltid søke om bruksoverlating uavhengig hvem man leier ut til. Styret i borettslaget skal godkjenne utleieforholdet og den nye leietakeren. Dersom de generelle vilkårene er oppfylt, kan styret godkjenne eller avvise utleiesøknaden din ved saklig grunn, som for eksempel at leietakeren er en person som borettslaget tidligere har hatt problemer med.

Søknadsskjema for bruksoverlating skal sendes til BORI, enten på e-post: firmapost@bori.no eller pr. post: BORI, Postboks 323, 2001 Lillestrøm.

Vi gjør oppmerksom på at styret i borettslaget har inntil 30 dager på seg til å godkjenne eller avslå søknad om bruksoverlating. Ved godkjennelse av bruksoverlating vil du bli belastet med et gebyr på kr 1 600 inkl. mva.

Leietakeren har den samme plikten som andelseieren til å følge borettslagsreglene og kan delta på generalforsamlingen, men har ikke stemmerett med mindre du som andelseier har gitt leietakeren fullmakt til å opptre på dine vegne. Det er likevel fortsatt du som andelseier som står ansvarlig for innbetaling av felleskostnader og vedlikehold av boligen du eier.

Som eier i et sameie kan du som regel leie ut boligen din når du selv ønsker. I noen tilfeller kreves det godkjennelse fra styret, så du bør sjekke sameiets vedtekter før du leier ut boligen din.