Hopp til hovedinnhold

Er styrets medlemmer underlagt taushetsplikt?

Ja. Selv om verken eierseksjonsloven eller borettslagsloven direkte regulerer taushetsplikt, følger det av styremedlemmers lojalitetsplikt til selskapet og plikten til å ivareta selskapets interesse at de er underlagt en ulovfestet taushetsplikt. Dette innebærer at sensitive opplysninger må behandles konfidensielt.