Hopp til hovedinnhold

Jeg har 27 års ansiennitet som jeg kunne tenke meg å overføre til mine tre barnebarn. Må jeg dele likt med ni år til hver?

Du kan dele ansienniteten på barnebarna akkurat som du vil. Ni år til hver, for eksempel. Eller 12, åtte og syv år til hver. Du velger den fordelingen du finner best og riktigst.