Hopp til hovedinnhold

Kan det være inhabilitet i styret til et borettslag eller sameie?

Inhabilitet i styret er når et styremedlem har en personlig, økonomisk eller profesjonell interesse som påvirker objektiviteten. For eksempel når styremedlemmet selv har sendt inn søknad om endringer på eiendommen.

Når inhabilitet oppstår, må det inhabile medlemmet trekke seg fra behandlingen av saken for å sikre en objektiv beslutningsprosess. Tydelige retningslinjer for håndtering av inhabilitet er viktig for å opprettholde rettferdighet og gjennomsiktighet i styrets arbeid.