Hopp til hovedinnhold

Vår far gikk bort i vinter, og det står et medlemskap i hans navn med en ansiennitet på 45 år. Vi er to søsken som ønsker å overta medlemskapet. Kan vi dele ansienniteten?

Ja, dere kan dele ansienniteten likt da medlemskapet er knyttet til et dødsbo – 22,5 år på hver. En av dere vil beholde det opprinnelige medlemsnummeret, mens den andre må opprette et nytt medlemskap. Når det er gjort, vil vi fordele ansienniteten likt på dere.