Hopp til innhold

HMS i borettslag og sameier

Internkontroll (HMS)

logg inn BORI-HMS

Alle boligselskap er pålagt å ha et system for oppfølging av HMS (helse, miljø og sikkerhet) gjennom interkontrollforskriften. Det er styret som har ansvaret for å møte myndighetenes krav til HMS. Dette dreier seg blant annet om risikovurdering, brannvern, ettersyn med installasjoner, lekeplasser og egenkontroll av fellesarealer. Dette skal gjøres gjennom periodisk og dokumentert utførsel av oppgaver. Dersom en ulykke skulle oppstå og man ikke har interkontrollen i orden kan styret bli holdt ansvarlig, det er derfor utrolig viktig å ha på plass gode rutiner.

BORI Prosjekt tilbyr BORI HMS som er en nettbasert løsning som letter styrets arbeidet gjennom en brukervennlig digital kontroll over oppgaver og historikk knyttet til interkontroll. Våre HMS rådgivere tilpasser systemet til ditt borettslag eller sameie, slik at styret kun trenger å forholde seg til varslede oppgaver som skal utføres.

HMS-avtalen omfatter fortsatt følgende, uavhengig av valg av pakkeløsning på HMS systemet:

  • Kartlegging av boligselskapet og innhenting av nødvendig informasjon/dokumentasjon fra styret
  • Skreddersydd system for boligselskapet boligmasse og uteområde
  • Tilpassede sjekklister og oppgaver etter boligselskapets boligmasse og uteområde
  • Opplæring i systemet (inntil 2,5 timer)
  • Påminnelse om den årlige HMS revisjonen på epost
  • Gratis etablering

Ytterligere omfang av hva som inkluderes avgjøres av valg av pakkeløsning.

Vi håper at vi kan jobbe sammen for gode og trygge boliger og bo-områder.

Kontakt HMS-rådgiver Cecilie Hansen for et uforpliktende tilbud: cecilie.hansen@bori.no