Hopp til hovedinnhold

Forsikring

Hvis det oppstår en skade, må du melde fra til styret i ditt borettslag eller sameie så fort som mulig, slik at styret kan melde skade til forsikringsselskapet. Er du styreleder eller styremedlem? Meld skade til Fremtind, Gjensidige eller Protector her.

Forsikring for boligselskap

BORI har gjort det enkelt for deg som sitter i styret. Med bistand fra forsikringsmegleren Söderberg & Partners får du riktig forsikring til riktig pris, og svar på spørsmål knyttet til forsikring.

Hvorfor øker prisene på forsikring?

Høy inflasjon i Norge påvirker bygningers verdi og skadekostnader i forsikringsbransjen. I tillegg skaper lav arbeidsledighet, mangel på energi, råvarer, og transport usikkerhet om prisutviklingen. Forsikringsselskaper opplever en økning i antall skader, spesielt vann- og brannrelaterte hendelser, og økt usikkerhet rundt hyppigere klimahendelser. Disse faktorene fører til generelle prisøkninger på forsikringer, som også påvirker styrer i borettslag og sameier.

Les mer om forsikring for boligselskap med forretningsføreravtale i BORI.

Hvordan kan styret påvirke forsikringspremien?

Forsikringsprisen henger sammen med verdien av eiendelene og kostnadene for reparasjon etter skader. Boligselskaper med mange skader risikerer høyere priser. Ved å legge ned innsats i vedlikehold og skadeforebygging kan styret forhandle om en lavere forsikringspremie. BORI sin tekniske avdeling hjelper deg med vedlikeholdsplaner, gir anbefalinger og bistår med prosjektledelse.

Kontakt Söderberg & Partners

Ta gjerne kontakt med styrets forsikringsmegler i Söderberg & Partners for å få en vurdering av boligselskapets forsikringer.

En åpen bærbar PC ved siden av et dokument med tittelen "forsikring for borettslag og sameier med forretningsføreravtale i BORI".