Hopp til hovedinnhold

Gjør eiendommen klar for salg med BORI

Det er mye som må gjøres før boligprosjektet kan selges. BORI er din samarbeidspartner fra start til mål.

En byggeplass med to høyhus under oppføring med kraner i drift, som viser frem den iherdige prosessen med å gjøre eiendom klar for salg mot klar himmel.

Med BORI får du en dedikert samarbeidspartner, fra vedtektene lages, til seksjonering og til forvaltning av vedtektene sammen med styret. Vi tror på en god og løpende dialog fra salgsstart til innflytting.

 

1. Fornuftige vedtekter = god drift

Før salgsstart må vedtektene og budsjettet til borettslaget eller sameiet være klart.

Vi utformer vedtektssett på skreddersøm for deg. Det er viktig med vedtekter som ivaretar det rettsvernet som kjøperne forventer og mener de har krav på.

Før vi utarbeider vedtektene må tomteforholdene være avklart slik at de kan tilpasses bygningsmassen og tomteforhold. Et sameie kan for eksempel bare stå på ett gårds- og bruksnummer. I mange tilfeller vil du som utbygger ha kjøpt mange tomter og slått dem sammen til ett gårds- og bruksnummer.

Tomtene bør være formelt sammenslått før du skriver vedtekter, og de være sammenslått før seksjonering. Det kan vi hjelpe deg med.

For å lykkes med boligprosjektet må du prosjektere og ta hensyn til alle detaljer fra start av. Det gir bedre oversikt og forutsigbarhet både for deg som utbygger og for styret i det nye borettslaget eller sameiet.

Ofte ønsker kjøperne ulike spesifiseringer, som kjøp av garasjeplass og ekstra boder. At kjøperne ønsker detaljfokus samsvarer stort sett med det du som utbygger ønsker, nemlig kontroll og fleksibilitet.

Når vedtektene er på plass, er det viktig at du klarer å kombinere detaljene med god drift i praksis. Med så mange borettslag og sameier i drift som det BORI har, sitter vi med verdifull erfaring som kommer deg til gode.

Et nærbilde av et møteromsbord med en person som skriver på en notatblokk, bærbare datamaskiner og klistrelapper. Uskarpe figurer av mennesker er synlige i bakgrunnen.

2. Riktig budsjett til ditt boligprosjekt

Det neste på lista er budsjett.

BORI har lang og bred erfaring med å sette opp de riktige budsjettene. Erfaringen vår tilsier at det er helt kritisk at budsjettet settes riktig fra start for god drift av sameiet. Når sameiet driftes godt, blir beboerne fornøyde.

Budsjettet må tilpasses de unike tekniske løsningene i ditt prosjekt, som for eksempel oppvarming. Vi tilpasser budsjettet basert på erfaringstall fra tilsvarende prosjekter i området.

To menn jobber sammen ved et skrivebord med en dataskjerm, og forbereder seg på å gjøre eiendom klar for salg. Den ene mannen sitter og jobber ved datamaskinen, mens den andre står og peker på skjermen. Kontorsetting med hyller og filer.

3. Seksjonering er helt nødvendig

Når vedtekter og budsjett er klart er det tid for seksjonering – så fremt boligprosjektet skal bli til et sameie. I borettslag er det derimot ikke seksjoner, men andeler.

Seksjonering gjør at banken kan ta pant i hver enkelt seksjon. Uten seksjonering kan ikke kjøpernes banker ta pant i noe, og utbygger får dermed ikke gjennomført oppgjør hos megler.

Det er dermed helt kritisk å seksjonere for at du som utbygger skal få nedbetalt byggelånet.

Les mer om seksjonering.

Nærbilde av en dataskjerm som viser en plantegning med flere rom merket i forskjellige farger, noen merket som solgt. Ulike kontorartikler er litt synlige i bakgrunnen, noe som indikerer innsats for å gjøre eiendom klar for salg.

4. Forretningsførsel fra BORI

Etter innflytting må borettslaget eller sameiet driftes, og det gjøres best med BORI som forretningsfører.

Vi bistår deg under oppføringen av prosjektet, men også etter at prosjektet er oppført.

BORI er et ISO-sertifisert selskap med autoriserte regnskapsførere som i tillegg kan hjelpe deg med forvaltning av vedtekter og budsjett.

Som din forretningsfører er BORI tilgjengelig for bistand, og hjelper styret med å holde orden på rutineoppgaver. I tillegg utløser forretningsførsel fra BORI andre kundefordeler, som juridisk bistand, billigere avfallshåndtering og billigere strøm. Du får også gunstig felleslån i BoligBanken.

Her kan du lese mer om forretningsfører fra BORI.

To menn i samtale ved et kafébord; en gir tommel opp og holder en kaffe, vendt mot kameraet.

5. Etablere sameie og stifte borettslag

Når både vedtekter, budsjett, seksjonering og forretningsfører er på plass, er det på tide å etablere sameiet eller stifte borettslaget.

Her er det mange regler og prosedyrer å sette seg inn i. Derfor er det lurt å ha en profesjonell samarbeidspartner som hjelper deg slik at alt gjøres etter boka, og at det ikke gjøres feil som får konsekvenser for beboerne etter at de har flyttet inn.

Når sameier og borettslag opprettes bistår BORI deg blant annet med registrering i Brønnøysundregisteret, og opprettelse av kontoer og andre avtaler som sikrer god drift.

Husk at avtaler som regulerer forhold mellom beboere bør utformes før leilighetene selges!

Les mer om etablering av sameier og stiftelse av borettslag.

To barn i fritidsklær løper mot en utendørs lekeplassstruktur i et boligområde på en klar dag. Moderne bygårder og trær, som gir inntrykk av et nabolag som gjør seg klar for salg, står stolt i bakgrunnen.

Erfaring fra eiendomsmegling

Eiendomsforvalterne i BORI har variert bakgrunn, blant annet deriblant eiendomsmegling. De forstår derfor dine kommersielle behov og viktigheten av å levere til riktig tid.

Alle faser i prosjektet må gjøres etter planlagt tidsplan. Blir seksjoneringen forsinket, får du som utbygger ikke økonomisk oppgjør og kan dermed ikke nedbetale på byggelånet. En feilbudsjettering kan føre til misfornøyde boligkjøpere.

Vi er parat til å hjelpe, slik at prosjektet holder tidsplanen hele veien.

Hvordan selger du ut boligprosjektet ditt?

Som medeier i LeieEie AS kan BORI hjelpe deg!

Vil du vite mer om hvordan du får ditt neste prosjekt klart til salgsstart?

Book et uforpliktende møte med vår rådgiver Irene.

Irene Holmen Vangen