Hopp til innhold

Forretningsfører

Som forretningsfører for borettslag eller sameier hjelper vi styret med å håndtere de årlige oppgavene. Med rådgivere og autoriserte regnskapsførere kan du være sikker på at boligselskapets interesser ivaretas.

Forretningsfører for borettslag og sameier

 • Web-basert styreportalløsning.
 • Fast rådgiver.
 • Generell rådgivning knyttet til forretningsførsel.
 • Innkreving av felleskostnader.
 • Betaling av kostnader for boligselskapet.
 • Ligningsoppgaver.
 • Tertial-, halv, eller årlig rapportering.
 • Årsregnskap.
 • Maler for årsberetning
 • Forberedelse av generalforsamling/sameiermøte.
 • Forslag til driftsbudsjett.
 • Utbetaling av styrehonorar/kontantutlegg.

For små sameier som kun har behov for maler til faste, årlige oppgaver tilbyr vi regnskapsførsel.

Som kunde hos oss får boligselskap også tilgang til gode betingelser på en rekke tjenester som boligselskap har behov for, bl.a. juridiske tjenester, forsikring, revisjon, hjemmesideløsning, containerleie og fellesstrøm.

Forenklet styrearbeid med Portalen

Vi tilbyr også det nettbaserte verktøyet Portalen som er utviklet for å gjøre styrearbeidet enklere og mer effektivt. Portalen gir styret i boligselskapet tilgang til blant annet å behandle fakturaer og kalle inn til møter elektronisk, få oversikt over forsikringssaker, samt gir tilgang til beboerlister og borettslagets eller sameiets regnskap og arkiv.

Se våre tilbud om forretningsføring for ditt boligselskap her.

Kontakt oss for et uforpliktende tilbud

Vår rådgiver Irene sørger for at du blir kontaktet.