Hopp til hovedinnhold

BORI BBL skifter forvaltningssystem

1. desember 2022 skifter BORI forvaltningssystem. Nedenfor kan du lese om hvordan dette påvirker deg som beboer i et av våre forvaltede lag eller som medlem.

Publisert 30. nov. 2022
Lesetid: 1 min.
Medlem

Beboere i BORI-forvaltede boligselskaper

Med bakgrunn i overgangen til nytt IT-system vil utsendelse av felleskostnadene for desember gjøres noe senere enn normalt.

Som beboer har du tilgang til opplysninger om din bolig gjennom Min Side. Fra 1. desember vil Min Side vil gå i «svart» i en overgangsperiode og det vil da ikke være mulig å logge seg inn.

Min Side inneholder blant annet informasjon om felleskostnader knyttet til din bolig, funksjoner for å kommunisere med styret i boligselskapet ditt og funksjonalitet for avvikling av årsmøter og generalforsamlinger. Det vil komme mer informasjon om Min Side, om hvordan man logger seg inn etc., når den kobles opp igjen. Når Min Side er oppe og står igjen vil den ha fått navnet Nabonett.

Ved behov for informasjon som per i dag kan slås opp via Min Side, så ta kontakt med BORI for å få oppgitt denne: tlf. 63 89 02 00 eller firmapost@bori.no

Medlemmer i BORI

Min Side vil gå i «svart» i en overgangsperiode og det vil ikke være mulig å logge seg inn. Når Min Side er oppe og står igjen vil den ha fått navnet Nabonett.

Opplysninger om medlemskap og medlemsfordeler
Opplysninger om ditt medlemskap, medlemsfordeler og opptjente bonuskroner vil ikke være tilgjengelige i overgangsperioden. Selve fordelene vil derimot fortsette å fungere som normalt i hele perioden. Det vil si at du som medlem kan fortsette å tjene opp bonuskroner ved å betale med allerede registrerte kort. Det er kun synligheten og eventuelle redigeringsmuligheter på Min Side som vil være borte i den aktuelle perioden. Vi håper at dette skal være på plass igjen i løpet av januar.

Forkjøpsrett
Du vil fortsatt kunne se boliger som utlyses på forkjøpsrett på vår forkjøpsrettsportal. Fra 6. desember vil denne ha fått nytt design og være koblet mot det nye forvaltningssystemet.

Funksjonalitet i forkjøpsrettsportalen og prosessene i forbindelse med denne vil utvikles i tiden fremover. Det kan i en overgangsperiode derfor oppleves noe tungvint for deg som bruker. Vi håper på forståelse for dette i perioden.

Fra 1. desember til 6. desember håndteres melding av forkjøpsrett som normalt. Fra 6. desember vil det lanseres ny funksjonalitet. Når du vil melde forkjøpsrett, klikker du inn på den aktuelle boligen, fyller ut skjema og velger om du ønsker å signere med BankID eller om det skal lastes ned og sendes på e-post.

Har du spørsmål til medlemsfordeler eller andre medlemsrelevante spørsmål, så send gjerne en e-post til medlem@bori.no. Vi bestreber å svare ut henvendelser så raskt vi kan.

Nabonett – Min side

Det vil komme mer informasjon om Min Side, om hvordan man logger seg inn etc., når denne kobles opp igjen.


Sitter du i et styre som er forvaltet av BORI?  Klikk her for å lese om hvordan konverteringen påvirker styret. 

Flere artikler