Hopp til hovedinnhold

Samboerkontrakt – slik fungerer det

«Det ordner seg sikkert» er en vanlig, men farlig antakelse blant samboere.

VIKTIG: Det føles ikke så romantisk å planlegge for brudd, men en enkel avtale kan sikre begges økonomiske fremtid.
Publisert 28. sep. 2023
Lesetid: 1 min.
Medlem

Uansett om du bor med søster, bestevenn eller kjæreste bør dere skrive en samboerkontrakt. For hvor mye kostet egentlig den oppussingen du betalte for? Og hvordan skal resterende gjeld fordeles ved et eventuelt samboerbrudd?

Det som er enkel fordeling av verdier når dere bor sammen, kan fort bli årsaken til konflikt den dagen dere flytter fra hverandre. Da er det godt å ha et juridisk bindende dokument som hindrer konflikten fra å eskalere, og som sikrer begge økonomisk trygghet.

Et par står utenfor en fullpakket bil. Skog i bakgrunnen.
TA PRATEN NÅ: Hvem får bilen dere kjøpte sammen? Det er lettere å finne ut av når dere fortsatt er venner.

Dette bør du ha med i samboerkontrakten

En samboerkontrakt vil variere ut fra akkurat deres situasjon, men det er noen punkter det alltid er lurt å ha med.

En samboerkontrakt kan inneholde:

 • Hvem som eier hva alene
 • Hva dere eier sammen, og hvordan dette skal fordeles ved brudd. Det er også lurt å legge inn retningslinjer for hvordan dere fordeler gjenstander eller eiendommer dere kjøper sammen i fremtiden.
 • Verdiøkning og påkostning av eiendom
 • Lån og annen gjeld – både de dere har sammen, og de dere har hver for dere
 • Felles utgifter og organiseringen av disse
 • Hvem som skal kjøpe ut den andre fra felles bolig ved samboerbrudd
 • Hvilke forskringer dere har – både felles og hver for dere
 • Fordeling av uforutsette kostnader
 • Hvordan oppsparte midler på felleskontoer skal fordeles ved brudd. For eksempel pengene til den neste store ferieturen.

Velger dere å ha en felleskonto for faste utgifter, men dere har ulik inntekt og derfor betaler ulikt inn på kontoen, bør dette også skrives i samboerkontrakten.

Samboerkontrakt med ulik egenkapital

Eier dere bolig og andre eiendommer sammen må eierbrøken spesifiseres i samboerkontrakten. Mange velger å la eierbrøken gjenspeile egenkapitalen dere bidrar med. For eksempel at du eier 70 prosent, og samboeren 30 prosent.

Men selv om dere har ulik egenkapital er det fullt mulig å fortsatt eie likt om dere ønsker det. Da kan en løsning være at den som har lavere egenkapital betaler tilsvarende mer på lånet. Velger dere et felles lån der dere betaler en ulik månedlig sum inn på lånet er det viktig at denne avtalen spesifiseres i samboerkontrakten.

Ønsker dere å eie likt, og dele lånet likt kan dere fortsatt sikre at den med størst egenkapital ikke taper penger ved et eventuelt brudd. I samboerkontrakten kan dere spesifisere hva differansen i egenkapital er, og at ved salg eller brudd skal hver part få tilbake sin egenkapital justert etter verdiøkningen av boligen, før resten av salgssummen fordeles likt mellom dere.

 • Progressivt eierforhold

  Eier en av dere en større del av boligen enn den andre, men dere planlegger å utvikle dette over tid kan det spesifiseres i samboerkontrakten. For eksempel om eierforholdet er 30/70 i 2023, mens det i 2030 skal være 50/50 ved at den ene parten betaler en større del av lånet, eller kjøper seg inn med egenkapital.  Dette kalles et progressivt eierforhold.

Scenarioet du vil unngå

En samboerkontrakt sikrer et rettferdig samboerbrudd, men det er naturlig at en ikke ønsker å tenke på at det som er så fint i dag, kanskje en dag kan ta slutt.

Hva skjer uten samboerkontrakt?

Geir eier boligen der han og samboeren Kristine har bodd i åtte år. Siden det var Geir sin bolig, fortsatte han å betale ned på lånet, mens Kristine bidro ved å betale for løpende kostnader som strøm, Netflix og mat.

Når samboerskapet tar slutt har ikke Kristine rett på en andel av boligen, og hun vil heller ikke få noe igjen for faste utgifter. Hun har ikke fått spart penger i bolig, og må starte «på nytt». Geir på sin side sitter igjen med en bolig som trolig har steget i verdi i løpet av forholdet.

En kvinne sitter på gulvet med en laptop. Hun er omgitt av flytteesker.
IKKE EVIG: Alle samboerforhold vil på en eller annen måte ta slutt. Flytter dere ikke fra hverandre, tar det slutt ved giftemål eller dødsfall.

Hva skjer om samboer dør?

Er dere gift, vil dere arve fra hverandre automatisk. Det gjør ikke samboere, og dere må derfor skrive et gjensidig testament for å sikre den gjenlevende part ved dødsfall. En samboerkontrakt er juridsik sett ikke nok for å sikre arvefordelingen.

Har dere barn sammen har den gjenlevende i et samboerpar rett på arv på fire ganger grunnbeløpet (4G). Er dere barnløse, men ønsker å sikre at dere arver fra hverandre må dette skrives i testamentet. I tillegg bør dere vurdere å tegne en livsforsikring for samboere.

Flere regler for arv etter samboerskap finner du i kapittel fire i arveloven.

Du kan lage samboerkontrakten selv

Det er ingen formelle krav til hvordan en samboerkontrakt skal se ut, og den må ikke tinglyses.

Faktisk kan dere skrive samboerkontrakten helt selv, men det er anbefalt å bruke en mal for å være sikker på at dere får med det viktigste. Har dere store verdier, eller vil skrive inn mer kompliserte eierforhold anbefales det å få hjelp fra en advokat i tillegg.

Det finnes flere maler for samboerkontrakt dere kan bruke. Noen er kun en gratis PDF dere laster ned, mens andre er en del av et system der dere fyller ut og så kvalitetssikrer leverandøren kontrakten med en advokat og oppbevarer den digitalt i sine systemer.

Vil du snakke med en advokat? Som BORI-medlem får du ekstra gode priser på advokattjenester fra Legalis.

Husk å oppdatere samboerkontrakten

Noen retningslinjer til en god samboerkontrakt er:

 • Den bør være skriftlig
 • Ha tre originale eksemplarer – en til hver av dere, og en til en uavhengig tredjepart, for eksempel en advokat.
 • Skriv tydelig og presist slik at kontrakten ikke kan mistolkes
 • Begge parter må signere
 • Datomerking

Husk også at forholdene ofte endrer seg over tid og det derfor er viktig å revidere innholdet i samboerkontrakten jevnlig. For eksempel etter bilkjøp, arv eller om dere får barn sammen. Når dere gjør endringer kan dere enten kaste den gamle samboerkontrakten, eller legge til vedlegg i den originale avtalen.

Det er mange økonomiske feller du kan gå i når dere flytter sammen, og dette kan bli roten til mange krangler. Det viktigste grepet dere kan ta for å unngå dette er nettopp samboerkontrakten.

Flere artikler