Hopp til hovedinnhold

Stemmerett og forslagsrett i BORI BBL

Generalforsamlingen er BORIs øverste myndighet. Som medlem i BORI eier du en andel i boligbyggelaget og kan bruke din stemme til å påvirke utviklingen. Generalforsamlingen finner sted 12. juni.

Publisert 27. feb. 2023
Lesetid: 1 min.
Medlem

Sak til generalforsamlingen, slik gjør du det

Dersom du ønsker å få behandlet en sak på generalforsamling, så må saken stå oppført i innkallingen til generalforsamlingen. Du må derfor sende saken til styret i BORI BBL innen vedtektsfestet frist dvs. innen 1. april 2023.

Stemmerett – du som bor i tilknyttet borettslag

Andelseierne i tilknyttede borettslag velger på generalforsamlingen i borettslaget en delegert med varamedlem med tillegg av en delegert med varamedlem for hvert fylte 50-tall andelseiere, ref BORIs vedtekter § 5-4,2.

Stemmerett – du som ikke bor i tilknyttet borettslag

I forkant av BORIs generalforsamlingen innstiller valgkomiteen på delegater blant BORIs medlemmer som ikke er tilknyttet borettslag – en for hvert 50 medlem. Valg av delegater finner sted 19. april kl 18:00 i BORIs lokale i Bjørnsons gate 35, Lillestrøm. Alle interesserte BORI medlemmer er velkommen.

Flere artikler