Hopp til hovedinnhold

Finanstilsynet gir Boligbanken konsesjon

Publisert 03. jul. 2019
Styret

Finanstilsynet har gitt den nyetablerte Boligbanken konsesjon til å starte bankvirksomhet. Tre boligbyggelag står bak banken, som skal tilby gunstig finansiering for borettslag og boligsameier. Boligbanken tar sikte på å være i virksomhet fra årsskiftet.

 

Det er BORI BBL på Romerike, Nedre Buskerud Boligbyggelag (NBBO) og Asker og Bærum Boligbyggelag (ABBL) som har tatt initiativet til Boligbanken. De tre boligbyggelagene forvalter mer enn 1.400 boligselskaper i Akershus, Buskerud og Østfold.

Boligbanken vil ha utlån til og kapitalforvaltning for borettslag og sameier som sine primære oppgaver. Den nye banken utfordrer dermed de tradisjonelle bankene og OBOS-banken i dette markedet.

– Vi ser at de eksisterende tilbyderne har svært gode marginer på sine tjenester til sameier og borettslag. Vi kommer til å være en effektiv aktør med lave kostnader, og mener at vi kan bidra til å redusere kapitalkostnadene for norske borettslag og sameier, sier adm. direktør Thomas Nustad i Boligbanken.

De tre initiativtakerne vil samlet eie 60 prosent av den nye banken. BORI og NBBO vil eie 25 prosent hver av banken, mens ABBL vil eie 10 prosent. De resterende 40 prosent av aksjekapitalen, 120 millioner kroner, vil bli hentet fra andre investorer i løpet av høsten.

– Vi registrerer allerede nå en betydelig interesse fra andre boligbyggelag som ønsker å være medeiere i den nye, spesialiserte banken for dette segmentet. Det er også god interesse fra andre investorer, sier Thomas Nustad.

Det markedet Boligbanken går inn i består av over en halv million boliger organisert i vel 13.000 boligselskaper (borettslag og sameier). Disse boligselskapene forvaltes av om lag 40 boligbyggelag. Det største av disse er OBOS, med en markedsandel på over 40 prosent. De tre initiativtakerne til Boligbanken har i dag en samlet markedsandel på vel ti prosent av boligselskapsforvaltningen, men definerer over halvparten av boligselskapsmarkedet som tilgjengelig for den nye banken.

Nærmere opplysninger ved Boligbankens adm. direktør Thomas Nustad, telefon 480 58 757, e-post thomas.nustad@boligbanken.no.

[Boligbanken har vært organisert under navnet Prosjekt Boligfinans AS. Når Finanstilsynet nå har gitt konsesjon, vil banken foreta en kapitalutvidelse og skifte navn til Boligbanken ASA.]

Flere artikler