Hopp til hovedinnhold

Hvem har ansvar for brannsikkerhet i borettslag og sameier?

Styret i et borettslag eller sameie har mer ansvar for brannsikring enn mange er klar over.

LETT TILGJENGELIG: Slokkeutstyret bør være enkelt å få tak i, også inni hver enkelt leilighet.
Publisert 15. sep. 2023
Lesetid: 1 min.
Styret

Et hjem bygger på trygghet. I borettslag og sameier er det styret som har ansvaret for å sikre beboerne mot brann. Her får du en komplett oversikt over hva som er styrets ansvar, og hva som er beboers eget ansvar rundt brannsikkerhet.

Først er det viktig å vite at brannvern faktisk går under det lovpålagte arbeidet med HMS. Men hva det juridiske ansvaret innebærer, avhenger om styret har ansvar for et borettslag eller et sameie.

Styret i et borettslag har ansvar for anskaffelse og vedlikehold av brannslokkingsutstyr og røykvarsling inne i alle leiligheter og fellesområder.

Styret i et sameie har kun ansvar for fellesarealer, men plikter å opplyse den enkelte beboer om hvilket utstyr som må være på plass og hvordan vedlikehold skal gjøres. Dette ansvaret inkluderer også faste installasjoner i bygningsmassen slik som for eksempel sprinkelanlegg. Mange sameier velger å organisere vedlikehold som også omfatter hver enkelt leilighet.

Lag en branninstruks

Det er viktig at alle beboere vet hva de skal gjøre dersom brannalarmen går. En branninstruks er derfor viktig, og bør være synlig i fellesarealene og på nettsiden. Det kan også være lurt å sende ut branninstruksen på egne plattformer med jevne mellomrom, særlig til nye beboere.

Branninstruksen for et leilighetskompleks bør inneholde:

 • Telefonnummeret til brannvesenet
 • Adresse på eiendommen
 • Beskrivelse av hvor slokkesutstyret står
 • Oppstillingsplass for beboerne ved brann
 • Hvordan brannanlegget fungerer
 • Hvor rømningsveier er og betydningen av å ha dem åpne

Dersom borettslaget eller sameiet består av rekkehus, er det lurt at branninstruksen fokuserer på hva beboerne selv kan gjøre. Det inkluderer blant annet informasjon om hvor slokkeutstyret bør oppbevares, hvor det er hensiktsmessig å installere røykvarslere og anbefalinger om å teste ut mulige rømningsveier. I tillegg er det selvfølgelig viktig å ha med  kontaktinfomasjon til brannvesenet også her.

Se hvordan BORI kan hjelpe styret å følge opp HMS her.

En brannteknisk ekspert gjennomfører sjekk av et brannslukningsapparat.
RUTINE: Det er anbefalt med en årlig sjekk av røykvarsler og slokkeutstyr.

Husk forsikring

For å sikre at en eventuell brann ikke får borettslaget eller sameiet inn i et økonomisk uføre, er det viktig å forsikre bygget. De fleste forsikringsselskaper tilbyr slike forsikringer, men pass på å ha et høyt nok erstatningsbeløp så den dekker hele behovet.

Alle forsikringer er litt ulike, men i forbindelse med bygningsskader bør dette være inkludert:

 • Brann
 • Vannlekkasjer
 • Naturskader
 • Skadeverk

I tillegg er det mye annet du kan og bør forsikre borettslaget eller sameiet mot. Det kan være lurt å sjekke de ulike forsikringsselskapene mot hverandre, da sikrer dere at forsikringen dere inngår avtale på dekker akkurat det dere har behov for.

TIPS: Har dere BORI som forretningsfører får borettslaget og sameiet gode avtaler på forsikring.

Det er også viktig å gjøre beboerne oppmerksom på at private eiendeler ikke dekkes av borettslagets eller sameiets forsikring. Hver enkelt beboer bør derfor ha sin egen innboforsikring.

Sjekk røykvarslere og brannslokkningsutstyr

Det er anbefalt å sjekke at brannvarslingsanlegg og slokkeutstyr fungerer som det skal minst en gang i året. Røykvarslerens dag er alltid 1. desember og er en super anledning for å ta en ekstra gjennomgang. Kombinert med sjekk av byggtekniske krav, er jevnlig oppfølging av brannsikkerheten det viktigste styret gjør for at beboerne skal være trygge.

Vi anbefaler også å arrangere årlige brannøvelser for å forberede beboerne på hva som kan skje ved brann. I tillegg bør styret jevnlig kontrollere at rømningsveiene er åpne. Det kan fort bli kritisk dersom sykler eller annet blokkerer muligheten til å komme raskt ut.    

Bor du trygt? Sjekk hvilke tiltak du kan gjennomføre for å ivareta beboernes sikkerhet.

Sørg for kontroll på vedlikehold og ombygging

Få er like glad i oppussing og fornying av hjemmet som oss nordmenn. Mange er også flike til å pusse opp uten hjelp av fagfolk. Det er vel og bra, men kan fort bli en sikkerhetsutfordring i et borettslag eller sameie.

Selv om det er entreprenøren som har ansvar for brannsikringen i en byggeprosess, er det styret som må følge opp at det faktisk blir gjort. Det kan styret gjøre ved å be om dokumentasjon når det skal pusses opp, eller ved å bestille en brannteknisk tilstandssjekk av hele bygget.

Les mer om hva en brannteknisk tilstandsanalyse innebærer.

Dokumenter arbeidet med brannvern

Dokumentasjon av brannsikring er ikke bare lovpålagt, men også viktig for at utskiftninger i styret ikke skal ha en negativ innvirkning på arbeidet.

Det som bør dokumenteres er:

 • Branntekniske tegninger av bygget
 • Resultatet fra årlige kontroller
 • Hvilke brannforebyggende tiltak som er gjort
 • Sjekklister for årlig gjennomgang
 • Rapportering av avvik
 • Hvilke serviceavtaler dere har og hva disse innebærer

Husk at ivaretakelse av brannsikkerheten i borettslag og sameier er ikke bare en plikt, men også en investering i beboernes sikkerhet og trivsel. Styret har en nøkkelrolle i denne prosessen, og det er viktig å være proaktiv, informert og engasjert for å sikre at alle føler seg trygge i hjemmet sitt.

Følger styret rådene i denne guiden er dere godt forberedt dersom borettslaget eller sameiet skulle rammes av brann.

Flere artikler