Hopp til hovedinnhold

Ikke lov til å arrangere digitale årsmøter nå

Publisert 17. nov. 2020
Styret

Tekst og bilde: NBBL

I vår fikk vi midlertidig mulighet til å arrangere digitale årsmøter og generalforsamlinger på grunn av koronasituasjonen. Denne forskriften ble forlenget til 1. november, men nå er det tilbake til de gamle reglene.

Hør mer om dette i episode 6 av nettserien Jusprat med boligeksperten

Tror det vil gå fort

Mange borettslag og sameier har benyttet seg av muligheten til å arrangere digitale årsmøter og generalforsamlinger og mange har nok helst sett at det var mulighet til å fortsette denne praksisen.

– Det er nå ikke mulighet til å arrangere digitale møter, men vi har godt håp om at det nye regelverket skal komme på plass denne vinteren. Nå må alle ha fysiske møter og passe på at smittevernreglene blir fulgt. Det er viktig at styrene sjekker de nasjonale smittevernreglene på fhi.no og i tillegg sjekker hva som er reglene lokalt, sier advokat i NBBL, Line C. B. Bjerkek.

Høringsfrist 26. november

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har sendt de nye reglene ut på høring, og NBBL ønsker gjerne å høre fra boligbyggelagene hvordan det har fungert med de midlertidige reglene.

– Vi vet at mange har hatt gode erfaringer med å arrangere møtene digitalt og tar gjerne imot flere innspill fra boligselskapene, sier Bjerkek.

– Utsett om dere kan

Den forverrede situasjonen rundt covid-19 har gjort det vanskelig å arrangere fysiske møter, og noen steder er det nesten umulig.

– Hvis et borettslag skal ta opp et stort lån i forbindelse med helt nødvendig vedlikehold, kan det i mange tilfeller være nødvendig med et ekstraordinært årsmøte. Men når forholdene er som nå, og med lokalt store begrensninger, så vil jeg rådesameier og borettslag til å vente med å avholde denne typen møter dersom de kan det, til de nye reglene er på plass, eller forholdene har bedret seg noe.

Fremtiden er digital

Mange hadde nok håpet på at de midlertidige reglene ble gjort permanente, men spørsmål som spesielt berører personvern, har gjort at dette skal behandles i Stortinget før det kommer nye permanente regler.

– NBBLs erfaringer er at den midlertidige løsningen har vært svært velkommen hos både boligselskap, styremedlemmer og boligeiere. Digitale årsmøter er fremtiden. Samtidig er vi opptatt av at beboernes behov blir ivaretatt, og det vil vi legge vekt på i vårt høringssvar, sier Bjerkek.

Hør mer om dette i episode 6 av nettserien Jusprat med boligeksperten

Flere artikler