Hopp til hovedinnhold

Overgangen til LED-lys i Borettslag og Sameier: Kutt kostnader med lysbytte

Nå er tiden for å bytte til LED-lys. Med det stadig økende fokuset på miljøvennlighet og energieffektivitet, står flere borettslag og sameier overfor en viktig oppgave: overgangen til LED-lys. Dette er ikke bare en mulighet til å bidra til et bedre miljø, men også en måte å redusere driftskostnadene betydelig på.

Publisert 30. apr. 2024
Lesetid: 3 min.
Styret

Fra og med 1. september 2023 har EU/EØS-regler forbydd produksjon av lysrør som inneholder kvikksølv, noe som setter en enda større hastighet på nødvendigheten av denne overgangen.

Les mer om RoHS-direktivet her.

Energieffektivisering og økonomiske besparelser

En av de mest overbevisende argumentene for å bytte til LED-lys er den betydelige energibesparelsen det medfører. LED-teknologi bruker opptil 80% mindre energi sammenlignet med tradisjonelle lyskilder. Dette kan føre til en merkbar reduksjon i energikostnader for borettslag og sameier. «Overgangen til LED-lys er ikke bare en miljøvennlig handling, men også økonomisk smart. Med svingningene vi ser i strømprisene i dag, vil investeringen i LED-lys raskt kunne betale seg selv,» sier Marked og salgssjef i Smart Elektro, Ole Morten Furseth.

Lang levetid reduserer vedlikeholdskostnadene

Et annet viktig aspekt ved LED-lys er deres lange levetid. Mens tradisjonelle lysstoffrør ofte må byttes ut etter rundt 10 000 timer, kan LED-lys vare opp til 50 000 timer eller mer. Dette betyr at borettslag og sameier kan se en betydelig reduksjon i vedlikeholdskostnader og behovet for vaktmestertjenester.

Forbedring av belysningskvaliteten

LED-lys tilbyr også forbedret belysningskvalitet. Med bedre fargegjengivelse blir omgivelsene mer innbydende og trivelige, noe som er viktig for beboernes trivsel og arbeidsmiljøet i fellesarealer.

Grafikk med tittelen "fordelene med led" med tre fordeler med led: energieffektivitet, lengre levetid og fleksibilitet, hver med ikoner og korte beskrivelser på norsk.

BORI Prosjekt sine kunder får gode priser på lysbytte gjennom Smart Elektro

Når borettslag og sameier vurderer overgangen til LED-belysning, er det ikke bare de åpenbare fordelene som en lengre levetid og bedre lyskvalitet som teller. En avgjørende faktor for mange er kostnadsbesparelsen som følger med lavere energiforbruk. Her kommer vår samarbeidspartner, Smart Elektro AS, inn i bildet med deres ekspertise på energiberegninger, som utgjør en viktig del av beslutningsprosessen. Under befaringer tar vi med Smart Elektro for å utføre omfattende energiberegninger. Vi tar hensyn til antall armaturer, effekten på lyskildene, levetid, energikostnader, og ikke minst, de potensielle besparelsene som kan oppnås med overgangen til LED. Dette gir våre kunder en klar oversikt over deres muligheter for besparelser og forbedringer.

Prosessen begynner med en grundig befaring, der vi, sammen med kunden og Smart Elektro, samler inn nøyaktig informasjon om det eksisterende belysningsanlegget. Dette inkluderer detaljer som antall og type armaturer, nåværende energiforbruk og kostnader knyttet til vedlikehold. Innsamlet informasjon informasjonen danner grunnlaget for en informert beslutning om overgangen til LED.

Deretter gjennomføres en grundig analyse og beregning i samarbeid med Smart Elektro og kunden. Ved å bruke avanserte verktøy og ekspertise, utarbeides en detaljert oversikt som sammenligner det nåværende belysningsanlegget med en foreslått ny LED-installasjon. Det fokuserer ikke bare på å demonstrere de potensielle årlige driftskostnadsbesparelsene og vedlikeholdsbesparelsene, men også den betydelige reduksjonen i CO2-utslipp som kan oppnås. Målet er å gi kunden et klart bilde av hvor raskt investeringen i LED vil lønne seg. Ofte ser vi nedbetalingstider mellom 1-2 år.

Denne tilnærming sikrer at kunden får den beste mulige veiledningen og støtten gjennom hele prosessen med å oppgradere til LED-belysning. Vi oppfordrer derfor våre kunder til å ta kontakt med oss på prosjekt@bori.no for å få mer informasjon om hvordan de kan dra nytte av denne muligheten til å redusere kostnader og forbedre belysningskvaliteten i sine borettslag og sameier.

Hvis man ikke allerede har gjort det, er bytte til LED-lys et klart valg som bør stå høyt oppe på agendaen for ethvert borettslag eller sameie som ønsker å redusere sine driftskostnader. Det er en investering som betaler seg selv mange ganger over, på kort tid!

Ole Morten Furseth Marked og salgssjef, Smart Elektro

Flere artikler