Hopp til hovedinnhold

Pressemelding – BORI BBL blir medeier i LeieEie

Publisert 13. okt. 2023
Lesetid: 1 min.
Medlem Styret Utbygger

LeieEie AS var først ute med å tilby Leie-til-eie og fra 2023 også DelEie som produkt. Dette gjør selskapet til den eneste aktøren i Norge som tilbyr begge produktene. LeieEie AS har i dag mer enn 100 kundeforhold og har i tillegg hjulpet hele 67 tidligere LeieEie-takere, med å realisere drømmen om å bli boligeier, de siste tre årene.

Andelen av befolkningen som ønsker å eie egen bolig, men mangler tilstrekkelig egenkapital øker. LeieEie AS har som formål å hjelpe denne gruppen inn i det ordinære boligmarkedet. Produktene er forbrukervennlige alternativer uavhengig av endringer i boligmarkedet. LeieEie AS kjøper boliger av utbyggere og hjelper dermed også disse med å få byggestart i et ellers tregt marked.

Satsningen på Østlandet er et viktig steg på veien videre mot å bli en landsdekkende tilbyder av boligkjøps-/finansierings -modeller. Vi er klar til å kjøpe nye boliger av utbyggere over hele Østlandet, for å hjelpe mange flere nye boligeiere inn på markedet, sier Daglig leder Line Nyberg.

LeieEie AS har frem til nå kjøpt boliger i alle salgsfaser av utbyggere i Kristiansand, Sandnes, Stavanger og på Haugalandet. Vi forventer nå å inngå avtaler med mange flere boligutviklere i løpet av den nærmeste tiden.

Forkjøpsrett for BORI-medlemmer
Med BORI med på laget vil vi kunne gi BORI-medlemmer forkjøpsrett på LeieEie og DelEie- avtaler på boliger i Viken, Innlandet samt Møre og Romsdal.

– Vi er veldig glade for å kunne tilby modeller som legger til rette for at enda flere kan realisere boligdrømmen. Dette er noe medlemmene våre har savnet, sier BORI-direktør, Johnny Brevik.

Fakta om BORI

BORI er et boligbyggelag med over 37 000 medlemmer.
I tillegg til å bygge nye boliger, drifter laget i dag nærmere 31 000 boliger og tilbyr full bredde av tjenester til velforeninger, borettslag og sameier.
Boligbyggelaget ble etablert i 1946, og har kontorer i Lillestrøm og Mysen.
BORI er representert i ulike boligprosjekter fra Romerike til Haugesund, og har et stort geografisk nedslagsfelt.

Fakta om LeieEie

LeieEie ble etablert i 2015 av A. Utvik AS.
LeieEie og DelEie er boligkjøpsmodeller for boligkjøpere som ønsker å kjøpe egen bolig, men mangler tilstrekkelig egenkapital.
LeieEie har mer enn 100 boliger med LeieEietakere og DelEiere i Haugesundsregionen, Stavangerregionen samt Kristiansand. I tillegg har selskapet over 50 boliger under bygging i forskjellige prosjekter i Rogaland, Agder og Vestland fylke.
LeieEie er en forbrukervennlig modell, der deler av leiebeløpet går til sparing.
DelEie modellen vår er den mest forbrukervennlige modellen hvor du ikke trenger topplån utenom, du kan eie fra 10% og få med deg fordelene med å være boligeier helt fra start.

Kontaktpersoner:

BORI
Johnny Brevik, administrerende direktør i BORI BBL
Johnny.brevik@bori.no
Mobil: 959 88 888

LeieEie as
Line Nyberg, Daglig leder i LeieEie
line@leieeie.no
Mobil: 901 57 440

 

Flere artikler