Hopp til hovedinnhold

Sommeren er her- har styret husket egenkontroll av uteområder og lekeplass?

Publisert 24. jun. 2021
Styret

Styret er lovpålagt å gjennomføre egenkontroll av uteområder og lekeplass med jevne mellomrom i henhold til forskrift om interkontroll. Det er boligselskapet, ved styret, som er ansvarlig dersom noen skades ved lek på en lekeplass på grunn av manglende vedlikehold og ettersyn. For å forebygge hendelser og for å sikre at styre følger opp på en forsvarlig måte, er det nødvendig med noen rutiner for internkontroll.

Lekeplass – jevnlig ettersyn og årlig kontroll

For å sikre løpende tilsyn med lekeplasser og lekeplassutstyr må styret gjennomføre jevnlig og dokumentert ettersyn av lekeplasser for å sikre at apparater som er ødelagte blir reparert og at støtdemperne underlag er i orden. I tillegg til jevnlig ettersyn skal styre også organisere en årlig omfattende kontroll av lekeplassutstyret, slik at  utstyrets sikkerhetsegenskaper opprettholdes.

Etablering av nye lekeplasser

Et boligselskap kan ikke kjøpe inn samme type lekeplassutstyr som en privatperson kan gjøre til egen hage. Det er viktig å spesifisere i bestillingen at de apparater en ønsker å kjøpe og montere må tilfredsstille NS-EN 1176, mens fallunderlaget må tilfredsstille NS-EN 1177. Det stilles krav til plassering og montering av lekeplassutstyr. Følg produsentens anvisninger, og sikre at de som utfører arbeidet er kjent med regelverket. Ved overtakelse av utstyr bør det foretas en sluttkontroll sammen med leverandør eller montør. Lekeplassutstyret bør kontrolleres før lekeplassen er klar til bruk.
Følgende dokumentasjon bør arkiveres:

  • Teknisk dokumentasjon for lekeplassutstyret og planlegging av lekeplass
  • Veiledning om riktig monteringsmetode
  • Bruksanvisning for sikker bruk og vedlikehold
  • Sertifikater og samsvarserklæringer som forteller at utstyr og montering er i samsvar med gjeldene regelverk og standarder.
  • Gjennomført sluttkontroll sammen med leverandør/montør
  • Listen ovenfor er ikke uttømmende.

HMS satt i system – BORI HMS

Alle borettslag og sameier er pålagt (jf. Interkontrollforskriften) å ha et HMS-system og skal kunne dokumentere systematisk HMS arbeid. Vi hjelper dere med å sette opp relevante oppgaver og sjekklister for deres fellesarealer, uteområder og lekeplasser i vår digital løsning BORI HMS som letter styrets arbeidet over oppgaver og historikk knyttet til interkontroll. Våre HMS rådgivere tilpasser systemet til hvert enkelt boligselskap, slik at styret kun trenger å forholde seg til varslede oppgaver som skal utføres. For en liten intro til systemet, se video her. 

Kontakt BORI Prosjekt

BORI HMS

Flere artikler