Hopp til hovedinnhold

Vedlikeholdsplanlegging og rehabilitering av bygg i Boligselskap

Publisert 10. nov. 2021
Lesetid: 3 min.
Styret

Vedlikeholdsplanlegging

Alle bygningsdeler har sin levetid og byggene i borettslag og sameiere er intet unntak. I henhold til §89 Plan og bygningsloven pålegger eier ansvaret for å holde bygningen forsvarlig vedlike, det vil si styret i ethvert boligselskap står ansvarlig for at det utføres nødvendig vedlikehold av bygningsmassen.

BORI Prosjekt tilbyr en vedlikeholdsplan (BORI VLP) som strekker seg over en 10 års periode. Planen inneholder informasjon, tiltak og kostnadsestimat over bygningsdeler med behov for vedlikehold og utskifting i hele planens periode. Planen er tenkt som et verktøy for styret for enklere å kunne planlegge og sette av midler for fremtidig vedlikehold av borettslagets bygningsmasse:

  • Tilstandsvurdering, byggkyndig registrerer, vurderer og gir en status på bygningsmassen
  • Beskrivelse av når tiltakene bør utføres og hva de koster
  • Sikre forutsigbarhet for beboerne når det kommer til felleskostnadene som skal betales
  • 50% tilskudd fra Husbanken for utarbeidelse av tilstandsvurdering med vedlikeholdsplan. Vi tar oss av søknadsprosessen

Planen er et interaktivt digitalt verktøy som letter styrets arbeidet gjennom digital kontroll over tiltak og historikk knyttet til vedlikehold.

Når planlegging blir til prosjekt

Det er mer lønnsomt for boligselskap å sette i gang større rehabiliteringsprosjekter med profesjonell prosjektledelse enn å skifte et vindu her og der, da man ved et større prosjekt investerer i en grundig utarbeidelse av teknisks beskrivelse og et godt tilbudsgrunnlag og deretter konkurranseutsetter arbeidene som skal utføres blant profesjonelle aktører. Man får dermed inn konkurransedyktige priser og slipper de store overraskelsene ved tilleggsarbeid, da dette er tatt høyde for i planleggingsfasen og følges opp hele veien av våre prosjektledere. Styret som byggherren må forholde seg til omfattende HMS ansvar. Våre prosjektledere i BORI Prosjekt kan bistå med lang erfaring og oppfølging.

Vi i BORI Prosjekt har prekvalifisert en rekke entreprenøren innenfor ulike fag, som er med på å regne på prosjektene våre slik at vi vet at entreprenøren som blir valgt leverer kvalitet og har riktig fokus på HMS og framdrift. Det er bare å ta kontakt for en uforpliktende vurdering.

Kontakt BORI Prosjekt for et uforpliktende tilbud

Flere artikler