Om Prosjektet - Vi BORI

Hva gjør et hjem til et godt sted å være? Å bo, leve og leke? Vi BORI handler om hva som gjør et sted til et hjem.

Hvorfor gleder Mariana seg alltid til dugnad? Hvor er det beste klatretreet ifølge Leah? Hvorfor påtar Fahim seg å være styreleder i borettslaget? Hvordan er det å flytte sammen i godt voksen alder, som Nina og Eirik? Bli med hjem til naboene dine for å finne ut hva som engasjerer dem, rører dem og gjør dem glade.

BORI bygger og forvalter boliger som du kan bo og trives i. Gjennom det unike i hver person viser kampanjen fram fellesskapet og mangfoldet i BORI. Dette er helt vanlige, uvanlige historier. I Vi BORI blir du kjent med medlemmene våre. Fordi det er deres historier som er BORIs historie.

BORI BBL er eid av medlemmene våre. Hvis du skal vite hvem vi er, må du vite hvem medlemmene våre er. Vi følger deg gjennom livet, fra førstegangskjøpet til pensjonistleiligheten. Vi er dåpsgaven og konfirmasjonsgaven. Vi er den du inviterer vennene dine hjem til og der du får ditt første barn.

Bli med hjem til Mariana, John, Sunniva, Marius, Fahim, Helge, Leah, Nina, Pino, Robin og Sonja!

Om prosjektet

Sunniva Larsen; John & Eva Granly; Marius Vestlien Hansen; Mariana Dimo Stam, William Dimo Svensson & Matheo Stam; Nina Skutle & Eirik Møglebust Larssen; Robin Smerud; Fahim Naeem; Leah Marie Bakk Hoff, Mikkel Bakk Hoff, Madelene Johansson og Christian Bakk Hoff; Helge Baisgård; Jasmin «Pino» Pivac, Mirsada Omanovic & Lejla Pivac; Sonja Rundgren & Jan I. Sørensen

Vi BORI ville ikke vært mulig uten

Har du spørsmål om Vi BORI eller ønsker mer informasjon?

Henriette Carstensen
salg- og markedsdirektør i BORI

Telefon: 994 01 133
E-post: henriette.carstensen@bori.no

Kontakt

Foto & film: Mathilde Spieler Palmers, Nucleus (2023), Bjørn Wad & Gjøkeredet Film

Tekst, grafisk design, prosjektledelse og utvikling: Nucleus v/, Mathilde Spieler Palmers, Audun Fegran Kopperud, Kaja Josefine Larsen, Thomas Holm, Lise Lotte Monsen, Kristin Storrusten, Emilie Valebjørg, Jan-Sverre Syvertsen, Peter Gløersen, Leif Iversen

Bidragsytere