Hopp til hovedinnhold

Slik kan du overføre ansienniteten din

Publisert 15. jun. 2021
Medlem

Du har garantert hørt om de som kupper hele boligkjøpet fordi de bruker ansienniteten sin i boligbyggelaget til å sikre seg boligen. Er du medlem av et boligbyggelag, så har du også den muligheten.

Hvem som får boligen på forkjøpsrett kommer an på hvem som har lengst ansiennitet. Ansienniteten følger medlemmet i et boligbyggelag. Mangler du ansiennitet, så kan du få det overført fra foreldre eller andre nære slektninger.

Overføring av ansiennitet

Nær familie kan hjelpe hverandre med ansiennitet, slik at en bolig kan kuppes på forkjøpsrett.Ansienniteten kan ikke overføres til hvem som helst. I de aller fleste tilfeller kan du kun overføre til nære slektninger, hovedsakelig i rett opp- eller nedstigende linje. Sagt med andre ord kan du overføre ansienniteten din til barn, barnebarn, foreldre eller besteforeldre, samt søsken, ektefelle og partner.

I tillegg finnes det en ekstra regel å ta hensyn til. Det har seg nemlig slik at du ikke kan ha mer ansiennitet enn din egen alder. Om du er 25 år, og arver din mors ansiennitet på 50 år, får du ikke lenger ansiennitet enn 25 år.

Du kan overføre ansiennitet her

For å overføre ansiennitet, tar du kontakt med ditt boligbyggelag.

BORI lar deg dele med hele familien

I alle år har det vært slik at om du vil overføre ansiennitet, så må du overføre hele medlemskapet med all ansienniteten du har opparbeidet deg.
Så, om moren din overfører medlemskapet sitt til deg, mister hun de årene du ikke kan få på grunn av din alder, og blir sittende igjen med null år.
Har du derimot medlemskap i BORI forholder det hele seg helt annerledes. Takket være ordningen BORI Familie er det nå mulig å overføre akkurat den ansienniteten du selv ønsker, dog med hele år. Resten beholder du selv.

Regelen om at du ikke kan få lenger ansiennitet enn din egen alder gjelder fortsatt, men nå kan moren din overføre 25 år til deg, og beholde de resterende 25 årene selv.

Ønsker du å overføre ansiennitet via BORI Familie kan det gjøres her

Jo lengre ansiennitet du har, desto lengre frem kommer du i boligkøen, og desto større sjanse har du for å kunne kjøpe en bolig ved hjelp av forkjøpsretten. Mange har nytt godt av at besteforeldre eller foreldre har overført medlemskapet sitt til neste generasjon. Livssituasjonen din kan imidlertid endre seg, uansett hvilken alder du har. Må du ut på boligmarkedet igjen, kan det være greit å ha litt ansiennitet igjen selv også.

Enda en fordel – rettferdig fordeling

Den ellers vanlige ordningen med overføring av ansiennitet har enda en ulempe. Siden du kun kan overføre til en person, vil det kunne gi et uheldig utfall til for eksempel andre søsken.

BORI har tenkt på dette også. Ikke bare kan du overføre så mye eller lite av ansienniteten din som du selv ønsker, men du kan også overføre til flere familiemedlemmer. Det BORI har gjort er altså å gi deg muligheten til å fordele ansienniteten din, slik det passer deg og familien din best.
(PS: Muligheten for fordeling gjelder ikke for boende medlemmer)

 

Flere artikler