Hopp til hovedinnhold

Flytting av kjøkken

Publisert 08. des. 2020
Styret

I eldre leiligheter er kjøkkenet ofte plassert i et eget rom. Mange ønsker å flytte kjøkkenet inn i stua, og frigjøre plass f.eks. til et ekstra soverom. I hvilken grad kan man gjøre dette og trenger man samtykke fra boligselskapet?

Tekst og bilde: NBBL

Trendene forandrer seg og i dag er det mer vanlig at stue og kjøkken henger sammen, slik at kjøkkenet er en integrert del av stua. Mange ønsker et felles «allrom» hvor familien kan være sammen, og gjøre ulike aktiviteter som å lage mat, spise, jobbe og slappe av. Et kjøkken har imidlertid kobling til vann og avløp, samt ofte til utlufting/ventilasjon. En flytting av et kjøkken er derfor teknisk mer komplisert enn å bytte bruk av andre rom i leiligheten. Kan boligselskapet kreve at romløsningen skal være som den alltid har vært, f.eks. at «kjøkken skal være over kjøkken»?

Utgangspunktet er at boligeier kan bruke boligen sin slik tiden og forholdene på stedet tilsier, og på en slik måte at de andre beboerne ikke utsettes for unødvendig ulempe eller skade. Dette følger av brl § 5-1 og 5-11 og esl § 25. Boligeier har i tillegg ansvaret for vedlikeholdet inne i egen bolig, herunder overflater som vegger, gulv og tak, rør og ledninger som ikke er bygget inn i bærende konstruksjoner, innvendige dører osv. Utskifting av vinduer og ytterdører vil normalt være boligselskapets ansvar og alt vedlikehold som gjelder bygningens bærende konstruksjoner, fasade eller andre fellesarealer eller felles anlegg.

Dette innebærer at boligeier kan pusse opp, og innrede leiligheten sin i den grad fellesskapets ansvarsområder ikke blir berørt. Dersom ombyggingen av egen bolig innebærer at bærende konstruksjoner blir berørt, må du søke boligselskapet om samtykke til å gjøre en endring. Dette vil for eks. være tilfelle dersom du vil fjerne veggen mellom kjøkken og stue, og denne viser seg å være en bærevegg. Er veggen derimot en lettvegg, vil du kunne fjerne denne uten å innhente samtykke fra styret.

Å bytte bruk og funksjon av rom inne i egen leilighet, ligger innenfor det du som eier kan råde over i egen bolig. Dette er også slått fast i rettspraksis. Det betyr at du kan flytte kjøkkenet internt i egen leilighet. Dette er også slått fast i en tingrettsdom fra Oslo i 2007. (TOSLO-2007-118844)

Dersom du skal flytte kjøkkenet fra et rom til et annet, må du imidlertid sørge for å oppfylle de tekniske krav som stilles fra offentlige myndigheter. Du kan heller ikke kreve å få legge tekniske føringer/rør gjennom naboens leilighet, fellesareal eller bærende konstruksjoner. Du må finne en måte å gjennomføre ombyggingen på innenfor din egen leilighet, eller søke å få samtykke fra boligselskapet eller din nærmeste nabo, dersom ombyggingen berører bærende konstruksjoner eller naboareal.

Husk også at du er ansvarlig dersom det skulle oppstå skader som følge av de arbeider du gjennomfører i egen bolig. Du er bare fri for ansvar dersom skaden skyldes et forhold utenfor din kontroll. Dersom du har benyttet profesjonell bistand av tredjemann, er du bare fri for ansvar dersom også den profesjonelle tredjemann får medhold i at skaden skyldes forhold utenfor dennes kontroll.

Dersom en ombygging av boligen utføres godt, og i tråd med tekniske krav, kan det være en mulighet til å sikre bedre arealutnyttelse, gi mulighet for en voksende familie til å bo lengre i boligen, og til å øke verdien på boligen.

Denne teksten sto først på trykk i Bomagasinet nr. 4, 2020.

Flere artikler