Hopp til hovedinnhold

Styrets ansvar ved rehabilitering og vedlikehold

Det er ikke uvanlig at personer ender opp som styreleder eller tar på seg styreverv kun for å få generalforsamlingene/årsmøtene unnagjort, spesielt når ingen andre ønsker eller påtar seg ansvaret. Det mange ikke er klar over hvilket ansvar man tar på seg ift. Interkontrollforskriften og drift, samt byggherreansvaret som byggherre ved vedlikeholdsarbeid, modernisering eller endringer av bygningsmassen.

Publisert 30. apr. 2024
Lesetid: 3 min.
Styret

Når et prosjekt blir bestemt internt i styret og iverksatt, er styret initiativtager og ansvarlig for at lovene og forskriftene i Byggherreforskriften overholdes. Dette inkluderer blant annet å ivareta arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) gjennom hele prosjektet, fra planleggingsfasen til gjennomføringsfasen.

For styrene i et boligselskap kan det være utfordrende å følge opp det overordnende ansvaret som Byggherre ved siden av andre forpliktelser eller hvis man mangler nødvendig kompetanse. Oppgaver som risikovurdering, økonomisk oppfølging, innhenting og evaluering av tilbud, samt godkjenning og kontrahering av entreprenører må håndteres.

Det kan fort oppstå interessekonflikter under et prosjekt. Byggherre har ansvaret for helse, sikkerhet og arbeidsmiljø på byggeplassen, og kan derfor ikke delegere dette ansvaret til entreprenøren. Dersom entreprenøren blir ansvarlig for utførelsen, HMS-oppfølgingen og økonomien, kan dette føre til at effektiviteten og fremdriften går på bekostning av sikkerheten, helsen og arbeidsmiljøet.

For de som ikke ønsker å bære dette ansvaret, anbefales det å engasjere en ekstern part, for eksempel en byggherres representant. En profesjonell part kan bidra til å følge opp prosjektet fra start til slutt. Det er viktig å understreke at byggherres representant ikke kan overta eller frita byggherren fra ansvaret, men kan bidra til å sikre at lover, regler og byggherreforskriften følges.

Effektiv styring av byggeprosjekter: Ha en pålitelig byggherrerepresentant ved din side!

I BORI Prosjekt har vi et dedikert team av prosjektledere som er erfarne i å fungere som byggherrens representant og kan lette arbeidet for styrene. Kontakt oss gjerne for mer informasjon.

Flere artikler