Hopp til hovedinnhold

HMS- hvem har ansvaret i boligselskapet?

For styret er det lovpålagt å ha internkontroll, men hva gjelder for beboerne?

Publisert 20. sep. 2022
Lesetid: 1 min.
Styret

Beboernes ansvar

Beboere i boligselskapet er ansvarlig for å følge de HMS-tiltakene styret pålegger dem. Styret skal sende ut et årlig skriv som inneholder beboers ansvar. Beboerne har mye HMS-ansvar innenfor sin egen boenhet. De er også ansvarlig for å varsle om saker de ser kan medføre HMS utfordringer. De er også ansvarlig for å følge pålegg, oppfordringer og ønsker fra styret som er risikoreduserende tiltak.

Felles ansvar

Ved en risikovurdering ser styret gjerne sammen med HMS rådgiver på sannsynlighetene og konsekvensene. Hvis risikoen blir ansett som høy er styret påkrevd å gjøre tiltak. Styret er ansvarlig for å få det gjennomført, men det kan medføre kostander eller tiltak utført av beboerne også.

Styrets ansvar

I loven står det hva de må ha skriftlig dokumentasjon på, det står at man må ha en årlig HMS revisjon og en risikoanalyse. I tillegg må styret har god oversikt over bygningsmassen og uteområdet. Styret må få oversikt over lovverket, siden de har ansvaret for at internkontrollen dekker det som er lovpålagt ut fra bygningsmasse og uteområde. Er det en lekeplass i boligselskapet må forskriften om sikkerhet ved lekeplassutstyr gjennomgås. Styret må finne ut hvor ofte den må kontrolleres, og hva som må kontrolleres. Noe skal kanskje sjekkes flere ganger pr. år, mens annet skal sjekkes en gang pr år. Da er styret ansvarlig for å finne ut hva som skal sjekkes og når, de burde lage sjekklister slik at de får oversikt.

 

 • Premium HMS-pakke

  Med denne pakken får du:

  • gratis etablering
  • BORIs nettbaserte HMS-system etablert etter kartleggingsspørsmålene besvart av styret.
  • Systemet tilpasses boligselskapets bygningsmasse og uteområdet.
  • Opplærings- og infomøte på 1-2 timer etter ferdigstillelse av systemet. Møtet kan være fysisk på vårt kontor i Lillestrøm eller på Teams.
  • HMS systemet tilpasset brukeres ønsker om utførelsesdatoer i tiltaksplanen.
  • Hjelp/kontakt med HMS rådgiver på e-post, sms eller telefon ved behov.
  • Årlig/etter behov opplæring/oppfriskning fra HMS rådgiver.
  • Påminnelse om den årlige HMS revisjonen.
  • Innkalling og gjennomføring av den årlige revisjonen av HMS systemet med HMS rådgiver.
  • Årlig oppdatering av risikovurdering med HMS rådgiver.
  • Oppdatering i HMS system ved endring i lovverket.
 • Mellom HMS-pakke

  Med denne pakken får du:

  • gratis etablering
  • BORIs nettbaserte HMS-system etablert etter kartleggingsspørsmålene besvart av styret.
  • Systemet tilpasses boligselskapets bygningsmasse og uteområdet.
  • Opplærings- og infomøte på 1-2 timer etter ferdigstillelse av systemet. Møtet kan være fysisk på vårt kontor i Lillestrøm eller på Teams.
  • HMS systemet tilpasset brukeres ønsker om utførelsesdatoer i tiltaksplanen.
  • Hjelp/kontakt med HMS rådgiver på e-post, sms eller telefon ved behov. *
  • Påminnelse om den årlige HMS revisjonen.
  • Oppdatering i HMS system ved endring i lovverket.

  * 3 ganger per år.

 • Grunn HMS-pakke

  Med denne pakken får du:

  • gratis etablering
  • BORIs nettbaserte HMS-system etablert etter kartleggingsspørsmålene besvart av styret.
  • Systemet tilpasses boligselskapets bygningsmasse og uteområdet.
  • Opplærings- og infomøte på 1-2 timer etter ferdigstillelse av systemet. Møtet kan være fysisk på vårt kontor i Lillestrøm eller på Teams.
  • Påminnelse om den årlige HMS revisjonen.
  • Oppdatering i HMS system ved endring i lovverket.

Flere artikler