Hopp til hovedinnhold

Nye pakker fra BORI HMS

Vi har opplevd stor etterspørsel etter en rimeligere pakkeløsning der styret kan gjøre mer av arbeidene selv. Disse innspillene har vi lyttet til og er nå glade for å kunne tilby styrer i borettslag og sameier to nye pakkevarianter innenfor HMS-arbeid!

Publisert 17. jun. 2022
Lesetid: 1 min.
Styret

Samtlige HMS-pakker omfatter følgende, uavhengig av hvilken pakkeløsning styret måtte velge:
• Kartlegging av boligselskapet og innhenting av nødvendig informasjon/dokumentasjon fra styret
• Skreddersydd system for boligselskapet boligmasse og uteområde
• Tilpassede sjekklister og oppgaver etter boligselskapets boligmasse og uteområde
• Opplæring i systemet (inntil 2,5 timer)
• Påminnelse om den årlige HMS revisjonen på epost
• Gratis etablering
Vi vet at styrene, og styrenes behov endrer seg relativt ofte. For å kunne være fleksible og tilpasse oss styrenes faktiske behov gjør vi det mulig å oppgradere eller nedgradere pakkene årlig. Ved ytterligere behov for tjenester som ikke er inkludert i de to rimeligste pakkeløsningene våre, kan styret dessuten bestille ekstra tjenester utenom avtalen gjennom BORIs HMS-rådgiver.

Velg mellom våre tre pakkeløsninger

 • Premium HMS-pakke

  Med denne pakken får du:

  • gratis etablering
  • BORIs nettbaserte HMS-system etablert etter kartleggingsspørsmålene besvart av styret.
  • Systemet tilpasses boligselskapets bygningsmasse og uteområdet.
  • Opplærings- og infomøte på 1-2 timer etter ferdigstillelse av systemet. Møtet kan være fysisk på vårt kontor i Lillestrøm eller på Teams.
  • HMS systemet tilpasset brukeres ønsker om utførelsesdatoer i tiltaksplanen.
  • Hjelp/kontakt med HMS rådgiver på e-post, sms eller telefon ved behov.
  • Årlig/etter behov opplæring/oppfriskning fra HMS rådgiver.
  • Påminnelse om den årlige HMS revisjonen.
  • Innkalling og gjennomføring av den årlige revisjonen av HMS systemet med HMS rådgiver.
  • Årlig oppdatering av risikovurdering med HMS rådgiver.
  • Oppdatering i HMS system ved endring i lovverket.
 • Mellom HMS-pakke

  Med denne pakken får du:

  • gratis etablering
  • BORIs nettbaserte HMS-system etablert etter kartleggingsspørsmålene besvart av styret.
  • Systemet tilpasses boligselskapets bygningsmasse og uteområdet.
  • Opplærings- og infomøte på 1-2 timer etter ferdigstillelse av systemet. Møtet kan være fysisk på vårt kontor i Lillestrøm eller på Teams.
  • HMS systemet tilpasset brukeres ønsker om utførelsesdatoer i tiltaksplanen.
  • Hjelp/kontakt med HMS rådgiver på e-post, sms eller telefon ved behov. *
  • Påminnelse om den årlige HMS revisjonen.
  • Oppdatering i HMS system ved endring i lovverket.

  * 3 ganger per år.

 • Grunn HMS-pakke

  Med denne pakken får du:

  • gratis etablering
  • BORIs nettbaserte HMS-system etablert etter kartleggingsspørsmålene besvart av styret.
  • Systemet tilpasses boligselskapets bygningsmasse og uteområdet.
  • Opplærings- og infomøte på 1-2 timer etter ferdigstillelse av systemet. Møtet kan være fysisk på vårt kontor i Lillestrøm eller på Teams.
  • Påminnelse om den årlige HMS revisjonen.
  • Oppdatering i HMS system ved endring i lovverket.

Trenger dere HMS-system?

Ja, er det korte og enkle svaret. Alle boligselskap er lovpålagt å ha et internkontrollsystem. Det er et stort ansvar som ligger på styret. Skulle det oppstå en alvorlig hendelse som for eksempel brann eller personskade, kan det få alvorlige konsekvenser hvis dokumentasjonen ikke er på plass, påtalemyndighetene kan etterspørre dokumentasjon fra internkontrollen.

Har ikke styret et internkontrollsystem er det vanskelig å få oversikt over hva som er lovpålagt. Med BORIs digitale HMS system kan styret enkelt få denne oversikten. Tiltakene kan tildeles ulike styremedlemmer og det settes opp hvor ofte de skal gjennomføres. Det kan settes opp varsel på e-post og SMS slik at ansvarlig person får påminnelse.

Har du spørsmål eller ønsker et uforpliktende tilbud? Ta kontakt med HMS rådgiver Christian Andersen på e-post christian.andersen@bori.no eller telefon 95 90 75 83.

Flere artikler